Tramwaj na Parkitkę? Do trzech razy sztuka!

225 mln zł – tyle że środków europejskich może wynieść dotacja na modernizację linii tramwajowej na Kucelin oraz budowa nowej nitki na Parkitkę. Po raz trzeci samorząd Częstochowy rozpisze przetarg na przygotowanie projektu obu tych inwestycji. Dwa pierwsze postępowania nie zostały rozstrzygnięte ze względu brak chętnych firm, które podjęłyby się tego zadania.

Więcej na temat planów Urzędu Miasta, mówi rzecznik prasowy instytucji, Włodzimierz Tutaj: – Miasto ponownie ogłosiło przetargi na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego, budowy linii tramwajowej na Parkitkę oraz opracowanie programu dla przebudowy odcinka torowiska do Kucelina. Miasto zdecydowało się na ponowne postępowanie przetargowe, ponieważ kwoty ofert złożonych w poprzednim przetargu znacznie przekraczały dopuszczalne limity. Miasto było gotowe na łączny koszt około 360 tys. złotych, z kolei najtańsza oferta wynosiła łącznie… 900 tys. złotych! Stąd kolejne postępowanie, które mamy nadzieję, zakończy się jeszcze w październiku.

Koszta, jakie wygenerują planowane inwestycje, nie będą musiały zostać w całości pokryte z budżetu miasta, ponieważ Częstochowa – zdaniem urzędników – zostanie wsparta środkami finansowymi ze strony Unii Europejskiej: – Według informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wydzielona pula środków z programu FENIX dla subregionu północnego wynosi 225 milionów złotych, więc Częstochowa będzie miała możliwość skorzystania z dofinansowania jednego albo dwóch rozważanych planowanych zadań w zależności od ich kosztów. Miasto uzyskało wstępną akceptację wpisania planowanych zadań tramwajowych w ten program. Po ogłoszeniu procedur i otwarciu naboru będzie musiało do połowy przyszłego roku złożyć wniosek o dofinansowanie właśnie na podstawie tych opracowań, które są w tej chwili przedmiotem przetargu.

Włodzimierz Tutaj przypomina szczegóły rozbudowy infrastruktury trakcji tramwajowej: – Planowana inwestycja tramwajowa obejmuje budowę nowej linii o długości blisko 3 km wraz z kompletną infrastrukturą tramwajową od węzła rozjazdowego, który ma powstać na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Dekabrystów poprzez ulicę Dekabrystów, Okulickiego i Nowobialską do planowanej pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ulicy Obrońców Westerblatte w dzielnicy Parkitka właśnie przy Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce.

Co w takim razie z nieco zapomnianym Kucelinem? Czy mieszkańcy tej części miasta zostaną i tym razem pominięci w pracach inwestycyjnych? Miejscy urzędnicy odpowiadają jednoznacznie – nie! Trakcja na Kucelinie także zostanie poddana modernizacji.

Czy miastu uda się w końcu zamknąć pewien rozdział swoich planów inwestycyjnych, pt. „Rozbudowa trakcji tramwajowej”? Czy przysłowie „do trzech razy sztuka” sprawdzi się w tym przypadku? Czas pokaże.

Skip to content