Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej, którymi kierować będzie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialne.
– Obrona Terytorialna to nowy rodzaj wojsk, który nie będzie operacyjny. WOT wspomaga w czasie sytuacji kryzysowych. Ich cechą jest regionalizacja. Żołnierze pełnią służbę w swoim mieście, gminie, powiecie. Wojska Obrony Terytorialnej może zasilić żołnierz rezerwy, ale także każdy pełnoletni obywatel, który przejdzie odpowiednie szkolenie – mówi ppłk Adrian Klimek, Komendant w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie.

W końcu 2017 roku WOT będą liczyć 18 000, a w 2019 – 53 000 żołnierzy. Budowa całego systemu WOT zaplanowana jest do 2021 roku. Jak sytuacja wygląda na dziś? Czy Wojska Obrony Terytorialnej cieszą się dużym zainteresowaniem w naszym mieście? – Zainteresowanie jest duże. Docierają do nas nowe osoby, które zgłaszają swoje kandydatury. Tworzymy bazę takich kandydatów. Proces już ruszył, ale będziemy go realizować etapami. W naszym regionie poczekamy na finalizację WOT jeszcze około roku – odpowiada ppłk Adrian Klimek:

Kiedy dzisiaj (8 marca) świętujemy Dzień Kobiet nie mogliśmy nie zapytać ppłk. Klimka o obecność przedstawicielek płci pięknej w wojsku. – Kobiety są mile widziane w wojsku i faktycznie coraz więcej pań zasila nasze szeregi. Koleżanki radzą sobie nie gorzej niż koledzy. Pełnią funkcję na tych samych stanowiskach co mężczyźni, przechodzą te same szkolenia – wylicza Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Zainteresowani tematem chętni do zasilenia szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej mogą kontaktować się z Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie mieszczącą się przy ul. Legionów. Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie www.mon.gov.pl