Trzydzieści lat “WOM”

Fot. Radio Fiat

Kształci, wspiera w rozwoju, diagnozuje potrzeby środowiska edukacyjnego od ponad trzech dekad. Okrągły Jubileusz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie obchodził w skromnej formie. Z powodu COVID-19 w uroczystości wzięli udział tylko nieliczni przedstawiciele jednostek oświatowych i samorządowych.

W gronie zaproszonych gości była również marszałek województwa śląskiego, Beata Białowąs.

– Mamy ośrodki metodyczne w Katowicach, Bielsku, Rybniku i właśnie tutaj w Częstochowie. To bardzo ważna instytucja doskonalenia nauczycieli, która pracuje na rzecz oświaty. Jestem przekonana, że ta jednostka kompetentnie wspiera kadrę nauczycielską. To, co wykonuje ta jednostka jest na najwyższym poziomie.

Ośrodek powstał w 1989 roku w wyniku przekształcenia częstochowskiego oddziału Instytutu Doskonalenia Nauczycieli. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku placówkę przekształcono w Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, mówi dyrektor ośrodka, Elżbieta Doroszuk.

– Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie wkroczył dumnie w 31 rok swojej działalności. Przez wszystkie te lata wpieraliśmy nauczycieli w ich wszechstronnym rozwoju zawodowym. W roku szkolnym 2019/2020 przeszkoliliśmy ponad 30 tys. nauczycieli. Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty przyznana na 5 lat świadczy o tym, że jesteśmy placówką kompetentną do wykonywania swoich usług.

Prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów czy kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli to główne cele funkcjonowania ośrodka. W tym roku, z powodu koronawirusa, forma działalności musiała jednak zostać zmieniona. Więcej na ten temat mówi dr Artur Dąbrowski, nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

– Kiedyś jeden z myślicieli powiedział, że edukacja jest wyrazem i wykładnią ładu społecznego. Obecnie jesteśmy w czasach pandemii koronawirusa i formy nauczania musieliśmy przenieść do internetu. Używamy różnych platform i szkolimy nauczycieli najlepiej, jak potrafimy. Chcemy inspirować ich do tego, aby do swojej pracy podchodzili z pasją.

W strukturze „WOM-u” znajduje się również Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, z której korzystać mogą zarówno nauczyciele, jak i studentów oraz uczniowie szkół średnich.

ABK

Skip to content