straz miejska auto samochod

Straż Miejska w Częstochowie w sierpniu br. podjęła łącznie 4 tys. 574 interwencji. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w tym czasie 2 tys. 150 zgłoszeń, a dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto 502 interwencje.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej zastosowali w sierpniu 3008 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego, a także wypisali 863 mandatów oraz wszczęli 80 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia. Doprowadzili 440 osób do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, 65 osób przekazali pogotowiu ratunkowemu, a 67 doprowadzono do ogrzewalni, przytuliska lub miejsca zamieszkania.

Najwięcej interwencji w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczyło zakłócania porządku publicznego. Zapis zdarzeń z miejskiego monitoringu wykorzystano 44 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. Najwięcej, bo aż 352 przypadki z monitoringu dotyczyły ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych. Operatorzy ujawniali też przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócania porządku publicznego, zdarzeń w ruchu drogowym, zdarzeń związanych z przemocą fizyczną.

Skip to content