Uchwała śmieciowa w prokuraturze

Wywóz śmieci/fot. Radio Fiat

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo w sprawie nadużyć podczas głosowania dotyczącego zmiany opłat za wywóz nieczystości. Sprawdzeniu ulegnie również sama treść uchwały śmieciowej, która według jednego z radnych miasta ma być niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem.

Od stycznia bieżącego roku mieszkańcy kamienic i bloków rozliczani są za śmieci według ilości zużytej wody. O zmianach opłat w systemie śmieciowym Rada Miasta przyjęła uchwałę 3 grudnia 2020 roku podczas sesji, o której prokuraturę zawiadomił później radny Piotr Wrona. Więcej na temat prowadzonych w sprawie działań mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

– Na początku lutego bieżącego roku do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczy głosowania oraz przyjęcia uchwały, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwestionowana przez zawiadamiającego uchwała z 3 grudnia 2020 roku dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według zawiadamiającego w tej sprawie dwoje radnych miasta, którzy mogli mieć interes prawny, nie wyłączyło się z głosowania nad tą uchwałą. Według zawiadamiającego przesłanką do wyłączenia jest nie tylko konflikt interesów, ale również interes prawny, zbieżny z interesem gminy. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego prokurator zdecydował o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. To śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez radnych miasta Częstochowy, a także przez przewodniczącego Rady Miasta, który nie wyłączył ich z głosowania.

Do prokuratury wpłynął również wniosek w sprawie zbadania zgodności z prawem treści uchwały podjętej 3 grudnia 2020 roku:

– Te czynności Prokuratura podejmuje na wniosek radnego miasta, który złożył wniosek o podjęcie działań zmierzających do usunięcia naruszenia prawa. W tej sprawie prokurator zwrócił się do Rady Miasta Częstochowy o nadesłanie stosownych dokumentów. Postępowanie Prokuratury Rejonowej nie jest jednak postępowaniem karnym, lecz administracyjnym. Po przeanalizowaniu dokumentów zostanie podjęta decyzja w przedmiocie ewentualnego zaskarżenia uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Śledztwo w sprawie trwa. Obecnie nikomu nie postawiono zarzutów.

ABK

Skip to content