Uczcili 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych uczcili w środę 28 lutego śmierć Zbigniewa Herberta  jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.Staramy się upamiętniać wszelkie ważne wydarzenia. Inicjatywa jest zbieżna z przypadającym na 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którym Zbigniew Herbert poświęcił wiele utworów – mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Rafał Piotrowski.

Uczniowie z Zespołu Szkół technicznych spotkali się także z kombatantami: z płk. Józefem Sową oraz ppor. Edwardem Szostakiem z Szarych Szeregów, którzy zawsze uczestniczą w ważnych uroczystościach organizowanych przez szkołę

Zbigniew Herbert przyszedł na świat we Lwowie. Rok przed wybuchem wojny rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. Wiosną 1944 roku, uciekając przed kolejnym wkroczeniem sowietów do Lwowa, rodzina Herbertów przeniosła się do Krakowa. Herbert uzyskał dyplom tamtejszej Akademii Ekonomicznej, uczęszczał też na zajęcia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które kontynuował na Wydziale Prawa i Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1949 roku. W okresie PRL czynnie angażował się też w działalność opozycyjną. W grudniu 1974 roku podpisał tzw. List 15, żądający udostępnienia Polakom zamieszkałym w ZSRR kontaktu z polską kulturą. W ostatnich latach życia, bardzo już chory na astmę, Herbert nie rezygnował z uczestniczenia w życiu politycznym. W roku 1994 zainicjował zbiórkę pieniędzy na pomoc dla pogrążonej w wojnie z Rosją Czeczenii. Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca w Warszawie w wieku 73 lat.

PN

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content