DSC_3222

Wśród ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowuje się coraz mniej zgłoszonych wypadków. W 2009 r. było to 27 tys. zgłoszeń, natomiast w zeszłym roku 23,5 tys. W tym czasie liczba wypadków spadła o 13 proc., a ubezpieczonych tylko o 5 proc.

W województwie śląskim wskaźnik zgłoszonych wypadków jest jednym z niższych w Kraju i wynosił w 2013 r. 7,1 na tysiąc ubezpieczonych w KRUS; niższy wskaźnik ma tylko województwo opolskie z wynikiem 5,2. Do wypadków dochodzi również w Częstochowie i okolicznych powiatach: [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/krus-1.mp3]

– mówi Tomasz Grzyb, specjalista ds. prewencji Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. W poszczególnych oddziałach Kasy podział prezentuje się następująco: [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/krus-2.mp3]

Dane dotyczą zgłoszonych wypadków. Przypomnieć należy, że wypadki powinny być zgłoszone bez zbędnej zwłoki, ponieważ po dłuższym czasie zaniechanie skutkować może nie uznaniem wypadku za mającego miejsce przy pracy rolniczej, z powodu braku możliwości zbadania sprawy, i nie wypłaceniem odszkodowania.

Nie każdy zgłoszony wypadek rzeczywiście miał miejsce przy pracy rolniczej. Takich, stwierdzonych przez inspektorów KRUS zdarzeń, było w tym roku na naszym terenie 77.

Aby uniknąć wypadków, Kasa prowadzi zarówno ogólnopolskke akcje informacyjne, jak i regionalne. Dwa główne duże przedsięwzięcia są związane ze statystyką występowania zagrożeń. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/krus-3.mp3]

Do przedsięwzięć regionalnych zaliczyć można: [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/krus-4.mp3]

Szkolenia przypominają, że dla zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym wystarczy czasami przedstrzegać elementarnych zasad. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/krus-5.mp3]

Osobne zajęcia prowadzone są dla dzieci, które przede wszystkim mogą dowiedzieć się, że miejsce pracy rolnika to nie plac zabaw. Informacje na temat szkoleń prowadzonych przez KRUS w zakresie bezpieczeństwa są zawarte na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce “Kalendarz wydarzeń prewencyjnych” lub bezpośrednio na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl.

Krzysztof Rygalik

Foto. Łukasz Majewski

Skip to content