Źródło fot. KMP w Częstochowie

W ubiegły wtorek częstochowska policja uczestniczyła w regionalnym konkursie „Uratować znaczy żyć” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 25 w Częstochowie. Komendant Miejski Policji w Częstochowie – inspektor Dariusz Atłasik po raz kolejny objął konkurs honorowym patronatem.

W tym roku, z uwagi na pandemię, wydarzenie zostało przeprowadzone online. Mimo to cieszył się dużym zainteresowaniem.

– W konkursie wzięło udział prawie 40 uczniów. Składał się z testu wiedzy ogólnej oraz części praktycznej, która została przeprowadzona w zmienionej niż dotychczas formie. Zwycięzcą konkursu została Szkoła Podstawowa numer 25 z Częstochowy. Zaraz za nią na podium uplasowała się Szkoła Podstawowa numer 30 z Częstochowy. Trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa numer 52 z Częstochowy, a na czwartym miejscu rywalizację zakończyła Szkoła Podstawowa ze Mstowa – wymieniła podkom. Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Nad prawidłowością przebiegu całego konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele pogotowia ratunkowego, izby pielęgniarskiej, straży pożarnej oraz policji.

– Celem konkursu było przede wszystkim  propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Jednak nie puchary i nagrody były najważniejsze w tym Konkursie, a zdobyta wiedza i dobra zabawa – podsumowała podkomisarz.

To właśnie zdobyta przez uczniów wiedza pozwoli (miejmy nadzieję) kształtować prawidłowe zachowania wśród przyszłego społeczeństwa. Wszak czego mały Jaś się nie nauczy, tego dorosły Jan nie będzie umiał.

BNO

Skip to content