W Częstochowie trwa Forum Przyszłości Wolontariatu

W czwartek 9 grudnia, z inicjatywy Fundacji Oczami Brata odbyło się w Częstochowie Forum Przyszłości Wolontariatu. Wydarzenie to skupiło przedstawicieli częstochowskich organizacji pozarządowych, którzy dyskutowali m.in. na temat bieżących trudności, które stoją na drodze działalności charytatywnej oraz zawiązali zalążki przyszłej współpracy.

Forum Przyszłości Wolontariatu odbywa się w Częstochowie po raz pierwszy. O idei i celach tego wydarzenia opowiedział jego koordynator, Konrad Flis z Fundacji Oczami Brata:

W tym roku organizujemy Forum po raz pierwszy. Chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń do wypowiedzi i wspólnej rozmowy na temat przyszłości wolontariatu i tego, jak ten wolontariat może wyglądać oraz jak angażować młodych ludzi, bo obecnie to jest największym wyzwaniem wśród koordynatorów wolontariatu. Ale też będziemy rozmawiać na temat roli nowoczesnych technologii i ich wpływie na wolontariat w perspektywie najbliższych 10 lat.

W Forum wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Przyjechał on zaprezentować propozycje rządu dla organizacji pozarządowych, ale również poznać płaszczyzny działalności, jaką podejmują częstochowscy wolontariusze i być może czymś się zainspirować:

Będę chciał przede wszystkim posłuchać co robią młodzi wolontariusze i zobaczyć jak wygląda ich aktywność. Porozmawiać też o możliwości ich uczestnictwa w Korpusie Solidarności, ale także przedstawić nowe konkursy na rok 2022, które Narodowy Instytut Wolności uruchomił w tym tygodniu. W tej chwili realizujemy 7 rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pokazuje to, że sprawy i działania organizacji pozarządowych są w centrum zainteresowania polskiego rządu.

W Forum Przyszłości Wolontariatu wzięło udział kilka podmiotów pozarządowych z Częstochowy oraz koordynatorzy wolontariatów szkolnych. Wśród uczestników byli przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Agape oraz Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II.

Skip to content