Fot. Radio Fiat

28 kolizji drogowych to liczba zdarzeń odnotowanych przez funkcjonariuszy w ostatni weekend. Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali też sześciu nietrzeźwych kierowców.

Początek weekendu był czasem wzmożonych patroli.

– W piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego włączyli się w ogólnopolskie działania NURD, czyli „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. W akcji udział wzięło aż 39 częstochowskich funkcjonariuszy. Skontrolowano ponad 120 pojazdów, ujawniono prawie 90 wykroczeń kierowców wobec pieszych oraz prawie 10 wykroczeń kierowców wobec rowerzystów – mówiła asp. szt. Marta Kaczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

W ciągu ostatnich trzech dni częstochowscy strażacy brali udział przy 51 zdarzeniach, spośród których jedynie osiem wyjazdów stanowiły pożary. W statystykach znalazły się także dwa alarmy fałszywe oraz 41 tzw. miejscowych zagrożeń. Najwięcej podejmowanych przez strażaków interwencji dotyczyło usuwania gniazd os, czy szerszeni.

– Obowiązek usuwania gniazd owadów spoczywa na właścicielach, bądź zarządcach budynków. To oni w pierwszej kolejności powinni wzywać wyspecjalizowane firmy, których wykaz można znaleźć m.in. na stronie naszej komendy. Zdarzenia związane z występowaniem gniazd nie są z natury nagłe, a odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się owadów – tłumaczył mł. bryg. Kamil Dzwonnik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Należy pamiętać, aby w przypadku odkrycia gniazda owadów nie zbliżać się do niego na odległość co najmniej 20 metrów.

– Nie można również samodzielnie ich usuwać oraz drażnić, poprzez rzucenie w nie różnymi przedmiotami, polewanie wodą, czy środkami owadobójczymi. O istnieniu gniazda należy poinformować wszystkie osoby zbliżające się do tego miejsca oraz wezwać wyspecjalizowaną firmę do jego usunięcia – dodał rzecznik Straży Pożarnej w Częstochowie.

W weekend częstochowscy strażacy brali udział w poszukiwaniach 70-letniego mężczyzny w miejscowości Konopiska. Niestety akcja poszukiwawcza została zakończona w sobotę około południa odnalezieniem ciała mężczyzny. Przyczynę śmierci bada prokuratura.

BNO

Skip to content