W Galerii Sztuki „Zwiastun” w Częstochowie w czwartek 12 grudnia odbył się wernisaż zatytułowany „Autokomentarz”. Jest to projekt Anny Tarnowskiej – tegorocznej absolwentki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie.

Wystawa jest zbiorem prac grupy młodych artystów, studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

– Wystawa pokazuje zupełnie autonomiczną formę sztuki. Jest to rodzaj mapy myśli, rozważań i przemyśleń. Dopiero efektem powstania takiego szkicownika jest właściwe dzieło. Nie jest to forma typowego szkicu, a rodzaj autorefleksji i rozważań nad przyjętym przez siebie tematem, z którym finalnie powstają prace artystyczne – przybliżyła Joanna Matyja z Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Taka forma wystawy powoduje, że każdy z artystów prezentuje dwie osobne prace artystyczne.

– Jedną jest szkicownik, który możemy oglądać niezależnie od prezentowanej pracy, a drugą jest właściwa praca z różnych dziedzin sztuki. Są tam: grafika, fotografia, kolarze oraz techniki własne. „Autokomentarz” jest próbą rozpatrywania istotnych dla siebie kwestii, wątpliwości, problemów, podejmowanych tematów. Pokazuje to zmaganie z rzeczywistością, ale w bardzo intrygującej formie – dodała Joanna Matyja.

Wystawę można oglądać do 5 stycznia. Galeria „Zwiastun” mieści się w holu budynku Miejskiej Galerii Sztuki. Powstała w 2015 roku i jest przeznaczona głównie dla debiutantów oraz studentów szkoły plastycznej, którzy często nie uzyskali jeszcze dyplomu.

BNO

Skip to content