Wolontariuszem zostań i TY

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza chętnych do włączenia się w wolontariat. To nauka przydatnych w życiu umiejętności oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

Wyczuleni są na ból i cierpienie. Chcą pomagać nie tylko słowem, ale i czynem. W częstochowskim hospicjum można zostać wolontariuszem medycznym i akcyjnym. Pierwszy rodzaj wolontariatu uzupełnia pracę lekarza, psychologa oraz pielęgniarki. Jak mówi Izabela Kaptacz, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – chętny po prostu przebywa z pacjentem. Pomaga w pielęgnacji, jedzeniu, ale też czyta mu książki i wychodzi z nim na spacery.

– Ten kontakt może wiązać się ze zwykłymi, codziennymi czynnościami, z którymi chory ma problem. To może być pójście na zakupy, załatwienie spraw w urzędzie, ale również przebywanie z człowiekiem, który samotnie przebywa w swoim domu. Wolontariuszem można być też na naszym oddziale stacjonarnym, gdzie pacjenci przebywają całą dobę. Wolontariusz może przychodzić na dyżury, uczestniczyć w prostych czynnościach, pomagając pacjentowi. Ważne jest też obserwowanie chorego i reagowanie na ewentualne zmiany stanu zdrowia. To może być też opieka w ramach hospicjum dla dzieci, które prowadzimy.

Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim lub mieć 16 lat i zgodę rodziców. Niezbędne jest też ukończenie specjalistycznego kursu przygotowawczego, który trwa ok. 3 miesiące. Podczas kursu wolontariusz uczy się rozmawiać z chorym oraz jego rodziną. Umiejętności te są przydatne w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem. Bierze udział w akcjach promocyjnych i charytatywnych, które czasem też przygotowuje. Szuka też sponsorów, pozyskuje nowych wolontariuszy i rozsyła podziękowania darczyńcom.

ABK