W czwartek, 7 września Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie oraz Uniwersytet Jana Długosza podpisały umowę o współpracy. – To była dla nas oczywista droga, ponieważ zgodnie ze standardami studenci kierunku lekarskiego kształcą się na trzecim roku w placówkach medycznych na oddziałach klinicznych. Już na etapie wniosku mieliśmy zgodę szpitala na tę współpracę. – podkreśliła rektor UJD, prof. Anna Wypych-Gawrońska.

Rektor UJD zdradziła, kiedy studenci będą mogli zacząć kształcenie w szpitalu na Parkitce:

– Teraz umowa w szczegółach, bardzo rozbudowana, była nad nią długa praca, ale mamy efekt w postaci zabezpieczenia kształcenia studentów w szpitalu. Pierwsze zajęcia m.in. z zakresu komunikacji z pacjentem mamy nadzieję, że odbędą się w tym roku akademickim.

Wojewódzki Szpital im. NMP w Częstochowie jest podmiotem wielospecjalistycznym, co zapewnia możliwość kształcenia i prowadzenie prac badawczych w bardzo szerokim zakresie. Zgodnie z umową, na terenie szpitala prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe  dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, farmacji i psychologii. Marcin Pakulski, zastępca dyrektora ds. leczniczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zaznaczył, że szpital i uczelnia mają dalekosiężne plany, wynikające z zawartej umowy. Ponadto wyraził nadzieję na to, że niegdyś studenci będą chcieli pojąć się indywidualnej współpracy ze szpitalem:

– Chcemy wspólnie, aby na bazie oddziałów szpitalnych powstawały katedry i kliniki, które będą prowadziły dydaktykę w zakresie przedmiotów klinicznych. Mamy nadzieję, że będziemy również w przyszłości wspólnie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe.

Podjęcie współpracy jest niezwykle ważne zarówno dla uniwersytetu, jak i szpitala. Szkolenie przyszłych kadr medycznych pozwoli na rozwój lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, działalność badawcza ma natomiast przyczynić się do lepszych procesów diagnostycznych, a co za tym idzie – skuteczniejszej terapii pacjentów.

LN

Galeria: Radio Fiat

Skip to content