Wyłudzali podatek – usłyszeli zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie/fot. Radio Fiat

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia, dotyczący działalności w latach 2015-2016 zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT, pozorując eksport towarów do Armenii.

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

– Założyciel grupy przestępczej Cezary G. był prokurentem częstochowskiej spółki „A”, w której prezesem zarządu był jego ojciec. Główny oskarżony kontrolował także firmy, mające siedziby w Warszawie, Knurowie i Głownie, które były prowadzone przez członków grupy i których celem było wystawianie faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych. Towary te były fikcyjnie sprzedawane do spółki „A”, a następnie firma ta deklarowała sprzedaż nitów specjalistycznych i osłon do węży hydraulicznych do spółki mającej siedzibę w Trincu w Republice Czeskiej. Jednocześnie Cezary G. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0%, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 1,8 mln zł oraz usiłował doprowadzić do wypłaty kwoty 2,8 mln zł, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie wypłaty podatku przez urząd skarbowy – poinformował Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W toku śledztwa wykazano również pozorność dalszych transakcji, m.in. pomiędzy spółką czeską a tą zlokalizowaną w Armenii.

– W śledztwie prokurator przedstawił Cezaremu G. i pozostałym pięciu członkom grupy przestępczej zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych. Na wniosek prokuratora wobec pięciu podejrzanych sąd zastosował w śledztwie tymczasowe aresztowanie. Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat – dodał prokurator.

Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

BNO

Skip to content