Se
Sesja Rady Miasta Częstochowy fot. czestochowa.sesja.pl

W czwartkowe południe 21 maja częstochowscy radni spotkali się podczas sesji absolutoryjnej. To jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej podejmowane są tematy dotyczące sprawozdań na temat stanu miasta. Wynikiem następującej później dyskusji jest głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Dalej rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Dwa sprawozdania kończą się podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium prezydentowi.

Jak zaznaczył Paweł Ruksza, wczorajsza debata na temat sprawozdań była niezwykle burzliwa i ciekawa. Treść wystąpień Krzysztofa Matyjaszczyka radny opisał jako propagandę sukcesu:

-Co prawda raport obszerny, prezydent chwalił się sukcesami, ale tych sukcesów nie ma ani w gospodarce, ani w kulturze, ani w szkolnictwie i edukacji.  Nasze szkoły są poza pierwszą setką liczących się szkół w Polsce, a technika poza pierwszą dwusetką. Przypomnę, że jesteśmy trzynastym co do wielkości miastem w Polsce.

Według Pawła Rukszy prezydent Częstochowy obarczał rząd winami za niepowodzenia Częstochowy w wielu dziedzinach:

-Prezydent bardzo lekko i często zrzuca wszystkie winy za rząd, między innymi winy finansowe, a jest to po prostu czysta nieprawda. Dlatego, że na przykład rząd przesyła udział samorządu w podatku od osób fizycznych, prawnych. Tutaj mamy nadwykonanie: 100,9%.

Ostatecznie Rada Miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania i absolutorium:

-Nie wszyscy radni podzielają zdanie prezydenta. Prezydent ma większość w radzie, to też i bez problemu uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie finansowe budżetu za poprzedni rok.

Była to pierwsza sesja Rady Miasta Częstochowy odkąd zdjęto większość obostrzeń na terenie naszego kraju.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content