Zmiana zasad dostarczania paczek do Aresztu

ODAweDYwMAp6073256-720x540

Od 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Dotyczy to Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym.

Skazany po nowelizacji prawa może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościowa, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem AŚ/ZK. Skazany otrzymuje paczkę żywnościowa po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Nie będzie możliwości realizacji paczek żywnościowych w dotychczasowej formie, tzn. nie będą przyjmowane paczki żywnościowe przygotowane osobiście i dostarczone do aresztu, jak również nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej (paczka nadana w czerwcu bieżącego roku i dostarczona w lipcu bieżącego roku nie zostanie przyjęta).

Osoba, która chce złożyć zamówienie na paczkę musi być zgłoszona przez osadzonego w areszcie jako jego osoba najbliższa. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Ciężar paczki żywnościowej zamówionej za pośrednictwem aresztu nie będzie podlegał ograniczeniom wagowym, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że skazany w celi mieszkalnej może posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Źródło: foto. http://www.sw.gov.pl/

Skip to content