Zmiany w organizacji częstochowskiego WORD-u

Utrata niezależności, praca poza granicami miasta oraz egzaminowanie w Katowicach – tak według niektórych może wyglądać przyszłość Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie. Swoje obawy dotyczące pomysłu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o reorganizacji funkcjonowania częstochowskiej placówki przedstawili związkowcy częstochowskiej „Solidarności”.

Według związkowców podejmowane decyzje nie są konsultowane ani z dyrekcją częstochowskiego WORD-u, ani z organizacjami związkowymi. – Odbieramy to w ten sposób, że to kolejna instytucja wojewódzka, którą chce się przenieść do Katowic – mówi Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie:

– Częstochowa nie jest małym miastem. Stanowi ok. 15% populacji Śląska. Ok 1% środków, które są na Śląsku przekazuje się do Częstochowy. Obawy pracowników polegają na tym, że w całej sytuacji niewiele wiadomo. Gdy dojdzie do przejęcia majątku Częstochowy i stworzenia tu ośrodka zamiejscowego Katowic, może pojawić się problem ze zwolnieniami. Co będzie z pracownikami kadr, działem księgowości, pracownikami administracyjnymi? Nie wiemy. Obecnie WORD ma 5 oddziałów zamiejscowych na Śląsku. Częstochowa byłaby 6, a Bielsko-Biała 7. Obawy mają także egzaminatorzy. Niewykluczone, że przez pewien czas musieliby dojeżdżać do pracy poza Częstochową.

Jak przekonują związkowcy, kiedy kadra częstochowskiego WORD-u zatrudniona zostanie w Katowicach, pracownicy mogą być oddelegowywani dowolnie do różnych oddziałów. Na skutek takich rozwiązań w Częstochowie mogłyby dochodzić do opóźnień w egzaminowaniu. – U nas termin oczekiwania na egzamin przy kategorii B to 15 dni. W Katowicach nawet i półtora miesiąca – dodaje egzaminator Artur Adamiak, przewodniczący zakładowej „Solidarności”:

– Często zdarza się, że wiele osób przyjeżdża do Częstochowy z innych miast Śląska, aby to tutaj zdawać egzaminy. Na Śląsku okres oczekiwania na egzaminy jest bardzo długi. Reorganizacja częstochowskiego WORD-u może spowodować wiele niekorzystnych dla nas zmian. To jest nasze miejsce pracy. Nie chcemy pracować w Katowicach. Nie godzimy się na to.

Zmiany w organizacji Ośrodka poruszone zostały również podczas ostatniej Sesji Rady Miasta. Sprawę komentuje radny Paweł Ruksza:

– W tej sytuacji nie chodzi o zlikwidowanie ośrodka w Częstochowie tylko o jego centralizację w Katowicach. Jako radni możemy jedynie złożyć w tej sprawie zażalenie, ponieważ WORD to jednostka wojewódzka.

O dalszym toku sprawy będziemy informować.

ABK

Skip to content