Infrastruktura gminy Mykanów rozwija się w dobrym kierunku

Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Ponadto graniczy z gminami Kłobuck, Miedźno, Nowa Brzeźnica, Kruszyna, Kłomnice oraz Rędziny. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Między innymi o tym, co się zmieniło w ostatnich latach w gminie Mykanów mówił w Poranku Radia Fiat wójt Dariusz Pomada.

Nie tylko na terenie miasta Częstochowy infrastruktura drogowa ulega zmianie, ale również w gminie Mykanów można zauważyć, jak drogi rozbudowują się coraz bardziej. Czy dzięki tym zmianom gmina Mykanów będzie bardziej gminą przemysłową niż rolniczą?

Nasza gmina już dawno stała się gminą mniej rolniczą dlatego, że mamy bardzo przedsiębiorczych mieszkańców. Nam podmiotów gospodarczych przybywa, dochodzimy do półtora tysiąca, przy piętnastu tysiącach mieszkańców, to można powiedzieć, że co dziesiąty mieszkaniec ma firmę. U nas chociażby przykład w pandemii, firm przybyło, a nie ubyło. Głównie to był handel internetowy. Co przyniosła nam autostrada? Mamy węzeł w Mykanowie myśleliśmy, że spowoduje duże perturbacje komunikacyjne, dlatego że cały dojazd do węzła prowadził obok Urzędu Gminy przez Mykanów, ale dzięki temu, że udało się tutaj dzięki pani poseł Lidii Burzyńskiej, pani poseł Mliczanowskiej, które stały na czele tego zespołu parlamentarnego ds. budowy druga alternatywny przy Jedynce i one tak naprawdę spowodowały, że znalazły się pieniądze na tę drogę wzdłuż autostrady od węzła w Mykanowie, czyli od ronda tam w Kościelcu do naprawdę dużą ilością samochodów, ale węzeł to też duże korzyści.

Gmina Mykanów rozwija się nie tylko infrastrukturalnie, ale również kulturowo. Wójt gminy Mykanów, Dariusz Pomada podkreśla, że m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta jest największą chlubą gminy:

Największa duma i najlepsza reklama naszej gminy to Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która cały czas jest w samej czołówce. Cztery razy wygrała Mistrzostwa Polski, więc jest dalej aktualnym mistrzem, bo tych mistrzostw nie było przez pandemię, więc teraz myślę, że znowu będą. Cały czas uzupełniamy tych muzyków, bo nam młodzież odpływa na studia, więc to jest taka troszeczkę syzyfowa praca, ale bardzo wdzięczna. Marzyły im się Stany Zjednoczone w tym roku, nie dopięliśmy tego finansowo nie pojechali, ale wszystko przed nami. Szkoły, które my finansujemy te szkoły bardzo mocno, to jest pół budżetu, ale to nam się opłaca, mamy bardzo dobre wyniki w szkołach. Ten bakcyl kultury dzieciaki łapią.

Infrastruktura gminy tworzy korzystne warunki do osiedlenia się tam. Wszystkie miejscowości gminy w 99% wyposażone są w sieci wodociągów. Wybudowano oczyszczalnię ścieków, w budowie jest także kanalizacja sanitarna.

 

Skip to content