Monika Fajer/fot. Aleksandra Mieczyńska/Radio Fiat

Od grudnia 2021 roku w regionie częstochowskim funkcjonuje fundacja „Monika Fajer Zawsze z Ludźmi”. Organizacja została założona z myślą i misją pomagania najbardziej potrzebującym osobom, zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Głównym celem fundacji jest organizowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem edukacji, ochrony środowiska i zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Powstanie fundacji ma wieloletnie podłoże związane z wcześniejszymi działaniami Moniki Fajer, która już od dziecka wiedziała, że będzie pomagać innym.

– Zawsze lubiłam pomagać innym. Miałam kiedyś moment w swoim życiu, gdzie mama sama nas wychowywała. Jako dziecko wiedziałam, że potrzebowała pomocy. Wiedziałam, jacy są ludzie, którzy naprawdę pomagają oraz jacy są ludzie, którzy próbowali pomóc, a tak naprawdę każdy patrzył na to ze swojego punktu widzenia. Postanowiłam sobie, że kiedy dorosnę, będę wspierała matki oraz dzieci, bo moje doświadczenia z dzieciństwa to znak i impuls do działania otrzymany od Boga – mówiła inicjatorka Fundacji.

Monika Fajer jest inicjatorem wielu akcji pomocowych na terenie Częstochowy i powiatu. Jej pomoc dociera nie tylko do osób potrzebujących wsparcia materialnego, ale również do tych, którzy są zmuszeni skorzystać z prawnika, psychologa, terapeuty czy innego specjalisty.

– Pomagamy wszystkim dookoła. Wiele osób przychodzi do nas z przeróżnymi potrzebami: z prośbą o pomoc w wypełnieniu lub napisaniu pisma czy też podania, pomagamy mamom, które walczą w sądzie. Remontujemy też mieszkania, w których mieszkają dzieci oraz starsi. Wszystko to robimy własnym sumptem, zbierając grupę ludzi, którzy chcą pomagać i razem robimy, co potrzeba. To osoby prywatne, którym życie dobrze się ułożyło i chcieliby pomagać innym. Teraz planujemy wyremontować łazienkę kobiecie chorej na nowotwór. Pomagamy też finansowo – dodała Monika Fajer.

Fundacja „Monika Fajer Zawsze z Ludźmi” współpracuje z innymi placówkami pomocowymi w Częstochowie i regionie, takimi jak Caritas czy Stowarzyszenie ETOH. Przewodnią ideą jej działalności są problemy społeczne związane z pomocą dla dzieci oraz osób dorosłych w zakresie problemów zdrowotnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czy też dyskryminacji rodzin osób pozbawionych wolności.

Monika Fajer kandyduje w wyborach do Senatu z listy Konfederacja Wolność i Niepodległość (okręg 68, Częstochowa, poz. 5).

BNO

 

Skip to content