Sporo pracy rolniczej, ale satysfakcjonującej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego swoimi tradycjami sięga 1968 roku, kiedy to powstał Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Śmiłowicach. Aktualnie funkcjonuje jako państwowa jednostka prawna, bezpośrednio podlegająca Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Między innymi o działaniu jednostki oraz jaki był to rok dla rolników w Poranku Radia Fiat mówił Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Jaki 2023 rok był dla rolników? Czy był rokiem dodatnim, czy jednak było więcej minusów rolniczych?

– Zawsze patrzymy na to, jak minął czas przez pryzmat owoców pracy rolniczej. Więc ten rok udało się jakby minąć bez kataklizmów pogodowych. To powodowało, że nastroje jakby dotyczące i pracy w rolnictwie, ale i obsługi rolnictwa co dotyczy np. ośrodków doradztwa rolniczego, były w jakiejś mierze spokojniejsze. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ze względu na nowe programy, które były wdrażane, a w szczególności obsługę płatności obszarowych wykonywane przez ośrodki doradztwa rolniczego nieodpłatnie, mieliśmy zwiększoną ilość pracy, ale ta praca nam sporo satysfakcji przynosiła.

Temat ekologii i dbania o środowisko naturalne jest jednym z najczęstszych problemów poruszanych w dzisiejszym świecie. Jakie jest spojrzenie rolników na ekologię wyjaśnia, Marek Dziubek:

– Mamy specjalne działania polegające na transferze wiedzy. Mamy dział, który jest poświęcony działaniom ekologicznym. Chcemy w przyszłym roku uruchomić targowisko na terenach Śląskiego Ośrodka Doradztw Rolniczego, gdzie będą sprzedawane produkty ekologiczne i produkty lokalne. Także dla nas specjalną troską jest jakby produkt lokalny i ekologiczny. Taka zdrowa żywność znacznie niż produkowana na zachodzie Europy. Już w marcu rozpoczynamy, nawet w lutym rozpoczynamy szkolenia skierowane do rolników, gdzie przedstawiamy możliwości, korzyści związane z uprawą właśnie ekologiczną. Ale nie tylko strony internetowe, również e-bazarek prowadzimy, czyli możliwość sprzedaży produktów pochodzących bezpośrednio z gospodarstw poprzez nasze strony internetowe.

Praca rolników może być bardzo intensywna, zwłaszcza w określonych okresach roku, takich jak zbiory czy okresy opieki nad zwierzętami. Rolnicy często muszą być elastyczni i gotowi do natychmiastowej reakcji na zmienne warunki pogodowe, choroby czy inne nieprzewidziane sytuacje.

 

Skip to content