“Aktualne problemy prawa wyborczego” – konferencja na AJD

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania zapraszają na konferencje naukową pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego”, która odbędzie się w środę (31 maja) w godzinach 10:00-15.30 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4 aula 1.01.

Przedsięwzięcie poświęcone jest wieloaspektowej analizie wyzwań i problemów z jakimi obecnie zmaga się prawo wyborcze. Organizatorzy mają nadzieję, że poruszone przez prelegentów zagadnienia przyczynią się do pogłębienia wiedzy z zakresu prawa wyborczego oraz pozwolą zidentyfikować obszary wymagające zmian.

W trakcie Konferencji poruszone zostaną problemy dotyczące wszystkich wyborców.
Swój udział w Konferencji zapowiedzieli prawnicy i politolodzy od lat zajmujący się tematyka wyborczą i referendalną. Eksperci z różnych ośrodków akademickich – z Gdańska, Torunia, Łodzi, Katowic, Lublina, Kielc, Warszawy; przedstawiciele doktryny i świata nauki, jak również praktycy zajmujący się na co dzień materią wyborczą, przedstawiciele administracji oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja ma również za zadanie umożliwić młodym adeptom nauki – doktorantom i studentom – krytyczną prezentację tematyki związanej z wyzwaniami i problemami, dotyczącymi prawa wyborczego.

Wszystko to przy udziale partnerskim pracowników naukowych Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, realizujących program badawczy pt. Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa 2016-2019 oraz pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Urzędu Miasta w Częstochowie, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, patronatem naukowym „Studia Wyborcze. Łódzkie Towarzystwo Naukowe” oraz „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.

Tagged with