Malowanie tuszem grafik o tematyce inspirowanej twórczością Plucińskiej to zajęcie, którego mogli się podjąć uczestnicy sobotnich warsztatów w Muzeum Czestochowskim. Więcej na ten temat mówi kustoszka Muzeum Częstochowskiego, Agnieszka Ciuk-Koćwin:

– Warsztaty inspirowane są dwójką artystów. Sobotnie właściwie bardziej Plucińską, a dokładniej wystawą w Warszawie, gdzie zaprezentowała rysunki tuszem, prezentujące stolicę przed II wojną światową. Tą techniką dziś uczestnicy będą tworzyć swoje dzieła.

W Muzeum Częstochowskim w Parku Staszica, oprócz malowania podziwiać można również wystawę dzieł Plucińskiej i Majewskiego, odbywającej się pod hasłem ,,Dwie drogi, jeden świat”. Jak rozumieć to motto w kontekście tych dwóch bliskich sobie, aczkolwiek rozbieżnych poniekąd artystów?

– Pani Janina poświęcona była w pełni rodzinie, podobnie jak pan Majewski. On, by znaleźć miejsce na ziemi dla swoich bliskich objechał całą Polskę. Różnili się wiarą w swój talent – mężczyzna tworzył wystawy ze swoimi płaskorzeźbami i rzeźbami, sprzedawał je, a kobieta raczej malowała dla siebie. Dopiero drugi mąż rozbudził w niej pewność siebie, by pokazać obrazy światu. Nigdy jednak swych dzieł nie sprzedawała.

Janina Plucińska-Zembrzuska oraz Stanisław Majewski reprezentowali zupełnie odmienne rodzaje sztuki. Warto przyjść do Muzeum i samemu doświadczyć tego piękna i różnorodności ich sztuki. Ekspozycja będzie prezentowana w Muzeum Częstochowskim do 29 stycznia 2023 roku.

LN

Galeria: Radio Fiat

,,Dwie drogi, jeden świat" - wystawa etnograficzna z okazji 100-lecia urodzin Plucińskiej i Majewskiego

Skip to content