Źródło: gov.pl

W związku z pandemią koronawirusa pracownicy mają możliwość pracy zdalnej na polecenie pracodawcy. Na początku marca ubiegłego roku Sejm wprowadził Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z tą regulacją na czas przeciwdziałania pandemii pracodawcy mogą polecić pracownikom wykonywanie pracy określonej w umowie w sposób zdalny, np. w domu. W jakich okolicznościach pracodawcy mogą skorzystać z takiego rozwiązania?

– Z tego rozwiązania pracodawca może skorzystać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu. Decyzję o wykonywaniu pracy zdalnej wykonuje pracodawca, przy czym jest to jego uprawnienie, a nie obowiązek. Polecenie jej wykonywania może być wydane bez względu na to czy pracownik złożył wniosek, czy też nie – wyjaśnił Piotr Kalbron, pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

W związku z wprowadzeniem w życie ustawy, która przewiduje możliwość pracy zdalnej, do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach napływa wiele pytań. Jedno z nich dotyczy egzekwowania opłat za wykorzystywaną w domu energię elektryczną.

– Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. We wspomnianej ustawie brak jednak norm prawnych, regulujących partycypowania pracodawcy w opłatach ponoszonych przez pracownika z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu czy korzystania z prywatnych sprzętów w domu. W tym przypadku powinna zostać sporządzona odrębna umowa pomiędzy pracownikiem, a jego pracodawcą. Warto dodać, że w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii trwają prace nad włączeniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy – dodał Piotr Kalbron.

Innym dosyć często powtarzającym się pytaniem wpływającym do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach jest, czy w pracy zdalnej pracodawcy mogą żądać raportów z czasu pracy oraz jak starannie muszą być one prowadzone. W tym przypadku pracodawcy mogą, lecz nie muszą zobowiązywać swoich pracowników do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności. Za sporządzanie raportów, które nie odpowiadają założeniom lub w przypadku odmówienia prowadzenia takiej ewidencji, pracodawcy mają prawo stosować kary porządkowe lub nawet wypowiedzieć umowę o pracę.

BNO

Skip to content