Zwierzęta – nasi bracia mniejsi

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było częścią wielkiego planu Zbawienia, który Bóg w swojej miłości przygotował względem człowieka. Idąc więc za przykładem Mesjasza, także i my powinniśmy wykazać się miłością, nie tylko względem siebie, ale i naszych „braci mniejszych”, o których mówił już Św. Franciszek z Asyżu. W tym roku wraz z świętami Wielkiej Nocy możemy obchodzić Dzień Zwierząt Bezdomnych.

Jak powiedział Antoni de Saint-Exupery, autor m.in. „Małego Księcia”, ludzie zawsze powinni pozostawać odpowiedzialni za to, co sami oswoili. Warto nadal przypominać słowa francuskiego pisarza, ponieważ w samej Polsce z problemem bezdomności borykają się miliony zwierząt, najczęściej tych domowych, które pozostawione same sobie są skazane na śmierć.

Czy Częstochowa boryka się z problemem bezdomności zwierząt? Zapytaliśmy pracowników miejskiego schroniska, którzy powiedzieli, że chociaż sytuacja z roku na roku ulega poprawia, to zwierzęta nadal potrzebują dużo pomocy.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy zauważymy bezdomne zwierzę, potrzebujące pomocy człowieka? Przede wszystkim należy powiadomić Częstochowskie Schronisko, jeżeli natomiast boimy się o bezpieczeństwo swoje lub zwierzęcia, możemy zadzwonić na policję lub pod numer alarmowy 112.

Jednak w chęci niesienia pomocy zwierzętom, pamiętać należy przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie, na co składa się m.in. trzymanie bezpiecznej odległości względem zwierzęcia czy niedrażnienie go swoimi nagłymi ruchami. Stres i strach jaki czuje porzucony pupil jest najczęstszą przyczyną ataków na ludzi, stąd kwestię bezpośredniej pomocy zwierzętom powinniśmy zostawić w rękach profesjonalistów i odpowiednich służb.

Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych został ustanowiony w 2010 roku w Holandii, gdzie sto tamtejszych organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt bezdomnych zorganizowało konferencję, na której omawiano kwestię pupili pozostawianych bez opieki. Wtedy zrodziła się inicjatywa, by jeden dzień w roku przeznaczyć właśnie na zwracanie uwagi społeczeństwa na ten rozległy problem.