Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W cyklu audycji Żyjemy w państwie prawa przedstawiamy zasady działania Funduszu, rozmawiamy z ekspertami o formach pomocy świadczonej w Ośrodkach Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem, informujemy i doradzamy gdzie i jakiej pomocy szukać. Audycje w Radiu Fiat w środy, piątki i niedziele o godz. 14.15, powtórka tego samego dnia o godz. 22.30.
Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości.

Posłuchaj audycji

Skip to content