Pierwszego dnia nowego roku kalendarzowego Kościół czci Maryję jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Jest to doskonała okazja do osobistego zawierzenia Matce Bożej w nadchodzącym roku.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest zwieńczeniem oktawy Bożego Narodzenia. Znaczenie Bożego macierzyństwa Maryi w kontekście narodzin Zbawiciela wyjaśnia rzecznik archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz:

– Ten ósmy dzień to nie tylko zakończenie oktawy, ale także historyczny dzień obrzezania Pana Jezusa. Dla nas jest to także uroczystość, w której oddajemy cześć Maryi jako Bożej Rodzicielce. Ten przymiot Maryi jako Matki Boga uroczyście potwierdził sobór w Efezie w 431 roku, dając tym samym potwierdzenie, że w Jezusie nie ma dwóch różnych natur. Maryja zrodziła Jezusa, który jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem, stąd przysługuje Jej tytuł Bożej Rodzicielki.

Św Ludwik z Montfortu powtarzał za św. Augustynem, że tak samo jak Bóg zstąpił przez Maryję na ziemię, tak ludzie za Jej pośrednictwem mogą się dostać do nieba najkrótszą drogą. Przez stulecia wielu świętych proponowało różne metody zawierzenia Matce Bożej, począwszy od szkaplerzy, na montfortiańskich łańcuchach skończywszy. Ks. Mariusz zwraca uwagę, że niezależnie od formy pobożności, 1 stycznia jest dobrym dniem, aby oddać się pod opiekę Bożej Rodzicielki:

– Pierwszego dnia nowego roku, kiedy wszystko nowe i jeszcze niepewne, Matce Bożej zawierzamy ten rozpoczęty rok i chcemy prosić, żeby była naszą nauczycielką – bo takie jest też Jej zadanie. Jest tą, która słucha Słowa Bożego, wiernie je zachowując. Która podąża za swoim Synem, towarzysząc Mu. Która swoim życiem daje wielki przykład zaufania Panu Bogu. Dobrze się składa, że na początku roku, w tą piękną, wielką uroczystość, Matka Boża towarzyszy nam jako Boża Rodzicielka.

Warto pamiętać, uroczystość Matki Bożej Rodzicielki jest traktowana przez Kościół jako święto nakazane. Zatem obecność na Mszy św. jest tego dnia obowiązkowa.

Skip to content