140. rocznica urodzin biskupa Teodora Kubiny

Dziś wspominamy 140. rocznicę urodzin pierwszego biskupa częstochowskiego, Teodora Kubiny. 

Bp Teodor Kubina był pierwszym biskupem częstochowskim po utworzeniu diecezji w 1925 r. Sakrę biskupią ks. Kubina otrzymał 2 lutego 1926 r. w bazylice jasnogórskiej.

Biskup w swoim herbie umieścił w górnej części wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, a w dolnej części symbole pracy górniczej. Dewizą działalności nowego biskupa były słowa Chrystusa: „Misereor super turbam” (Żal mi ludu).

Biskup Teodor Filip Kubina urodził się 16 kwietnia 1880 r. w Świętochłowicach na Górnym Śląsku. Bp Teodor Kubina uczęszczał do szkoły początkowej w rodzinnej miejscowości, następnie chodził do szkoły średniej w Królewskiej Hucie (Chorzów). Tu uzyskał świadectwo dojrzałości 8 marca 1901 r. Następnie udał się na studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kard. Jerzy Kopp, biskup wrocławski, już po pierwszym semestrze polecił go wysłać na studia kościelne do Rzymu, gdzie studiował filozofię na uniwersytecie dominikańskim „Angelicum”, uzyskując 25 czerwca 1904 r. stopień naukowy doktora filozofii. Teologię natomiast studiował na uniwersytecie jezuickim „Gregorianum”, w którym 29 lipca 1907 r. otrzymał doktorat teologii. Święcenia kapłańskie Teodor Kubina otrzymał 27 października 1906 r. z rąk bp. Jerzego Koppa.

Po powrocie do diecezji wrocławskiej, w 1907 r. Teodor Kubina mianowany został przez bp. Koppa wikariuszem w parafii Mikołów na Górnym Śląsku. W 1909 r. został przeniesiony na stanowisko wikariusza w Kołobrzegu. W 1913 r. został proboszczem parafii św. Jadwigi na przedmieściu Berlina – Pankow.

W 1917 r. biskup wrocławski Adolf Bertram mianował go proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Tu bardzo aktywnie włączył się w działalność patriotyczną. Włączył się również w działalność plebiscytową. Z polecenia polskiego komisarza plebiscytowego Wojciecha Korfantego udał się z polską delegacją do Rzymu, celem zapoznania Stolicy Apostolskiej ze sprawami śląskimi. A po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski ks. Kubina został członkiem Tymczasowej Rady Województwa Śląskiego.

W dniu 14 grudnia 1925 r. papież Pius XI mianował ks. Teodora Kubinę pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią ks. Kubina otrzymał 2 lutego 1926 r. w bazylice jasnogórskiej.

Bp Teodor Kubina zmarł 13 lutego 1951 r.

Pamiętajmy również w modlitwie prosząc o zbawienie wieczne dla niego.

źródło: Kuria Metropolitalna w Częstochowie

Skip to content