15 rocznica nominacji biskupiej Księdza Arcybiskupa Wacława Depo

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prał. Wacława T. Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp. Zygmunt Zimowski.

Podczas ingresu i święceń biskupich ks. bp. Wacława Depo, 9 września 2006 r. w Katedrze Zamojskiej, ks. abp Józef Michalik w trakcie homilii powiedział:

“Nowy Biskup to doświadczony teolog, który po długoletnim nauczaniu i przeżywaniu wiary, stawia Chrystusa w centrum swego posługiwania i życia. Chrystus Zbawiciel był, jest i będzie punktem odniesienia Jego nadziei na zbawienie człowieka, każdego człowieka. Bo głównym celem troski Kościoła jest nie kto inny jak Bóg i człowiek. Chwała i uwielbienie Boga oraz zbawienie, czyli odkupienie człowieka, a dokonuje się ono w Chrystusie.”

29 grudnia 2011 roku Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem metropolitą częstochowskim na miejsce odchodzącego na emeryturę abp. Stanisława Nowaka. Abp Wacław Depo otrzymał paliusz metropolity 29 czerwca 2012 roku.

Redakcja Częstochowskie24 zachęca do modlitwy za Metropolitę częstochowskiego:

Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa arcybiskup Wacław, którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadził go w imieniu Chrystusa, niech go uświęca sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Skip to content