28. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę

W sobotę, 27 maja na Jasną Górę przybyła po raz 28. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego, której towarzyszyło hasło ,,Chcę iść za Tobą”. Mszy św. w intencji pątników, odprawionej w Bazylice Jasnogórskiej, przewodniczył metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.

O szczegółach pielgrzymki oraz o tym, kto jest autorem motta pielgrzymkowego, mówi harcmistrz Przemysław Kowalski:

– Są to słowa zaczerpnięte z myśli bł. ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy. Przybywamy na Jasną Górę z dziękczynieniem w dwudziestym roku ustanowienia patronem bł. ks. Frelichowskiego przez św. Jana Pawła II. Odnotowujemy wzrost liczebny pielgrzymki. W tym roku wzięło w niej udział ponad 250 osób z całej Polski.

Metropolita Częstochowski przyznał, że sam kiedyś nosił ,,zielony mundur”. Zauważył, że szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest to, by młodzi ludzie mieli w sercu filary, którymi są: Bóg, Honor i Ojczyzna:

– Służba Bogu i Ojczyźnie streszcza się w haśle Bóg, Honor, Ojczyzna. Harcerstwo obecnie się odnawia. Bardzo się cieszę, że znowu wchodzimy na szlak pielgrzymkowy, by tych młodych zawierzać Maryi. Dziś bardzo ważnym jest, by nie lękać się tego, co jest w świecie i nie przyjmować modeli zagrażających ludzkiej godności i będących sprzecznymi z Bogiem.

Podczas homilii abp Depo stwierdził, że każdy, kto przychodzi na Jasną Górę, by ujrzeć cudowne oblicze Maryi, przeżywa na swój sposób spotkanie z Nią. Owo spotkanie jest swego rodzaju przeżywaniem tajemnicy:

– Doświadczamy, że Matka Boża ma wielu synów i córek. Dziś na Jasnej Górze jest kilka pielgrzymek i musimy dobrze to przyjąć, żeby każdy był dostrzeżony bardzo oryginalnie, ze swoim własnym imieniem i misją. Każde nasze stawanie tutaj, jak powiedział ks. naczelny kapelan, jest jakimś wyrazem tajemnicy, którą przeżywamy bardzo osobiście, jak i we wspólnocie.

– Maryjo, Matko Odkupiciela, postanawiamy iść z Tobą, za Chrystusem, Odkupicielem człowieka! – zwrócił się do Matki Bożej kaznodzieja i dodał – Niechaj nie ciąży nam zmęczenie, trud nie opóźnia naszych kroków. Przeszkody nie gaszą w nas odwagi, a smutek – radości serca. Zawsze bądź Matką dla wszystkich, czuwaj nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w Niebie oglądali Ciebie i Twojego Syna.

Grupa harcerzy z Kościana (woj. wielkopolskie) zdradziła, z jaką intencją przybyła na Jasną Górę podczas tegorocznej pielgrzymki:

– Przyjechaliśmy wziąć udział w pielgrzymce już drugi raz. Chcemy prosić głównie o zdrowie. To jest najważniejsze. Fajne jest to, że możemy się zintegrować w tym miejscu. To jest wyjątkowe.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa polska organizacja harcerska. Powstała podczas zjazdu w dniach 1–2 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

LN

Galeria: Radio Fiat
28. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę

Skip to content