W piątek, 25 maja odbyła się 31. Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14:00 w Archikatedrze Świętej Rodziny, gdzie sprawowane było nabożeństwo pokutne. Następnie ok. 500 pątników z całej Polski udało się na Jasną Górę, składając po drodze kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II – ich patrona.

Szczegółowy plan pielgrzymki przedstawia Anna Stokłosa – rzecznik prasowy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:

– Dziś czeka nas jeszcze uroczysty przemarsz alejami na Jasną Górę, złożenie kwiatów i modlitwa pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Będzie też Msza św. i występ zespołu Arkadio. Drugi dzień to wręczenie nagród laureatom konkursów ogólnopolskich, zorganizowanych przez OHP. To pielgrzymka ogólnopolska, więc mamy dziś przedstawicieli ze wszystkich województw.

Ks. Jarosław Sroka – ogólnopolski duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy mówi o początkach Pielgrzymki OHP, które związane są ze Światowymi Dniami Młodzieży:

– Pielgrzymka ma swój początek w 1991 r., podczas Światowych Dni Młodzieży. Wtedy pierwszy raz pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. Dziś, czyli wiele lat później także tutaj przybywamy. Jest to już tradycja. Ta pielgrzymka jest też swego rodzaju podsumowaniem, bo wiąże się też z końcem roku z naszym OHP. Chcemy Matce Bożej przynieść owoce naszej nauki.

Bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył Mszy św. w intencji pątników, odprawionej w Bazylice Jasnogórskiej, zwrócił uwagę, że z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać o Bogu, tłumaczyć wytrwale, mimo że ci często się od Niego odsuwają.

– Cieszę się, ze mogę dziś młodym towarzyszyć i mówić im o Kościele. Myślę, że bardzo dużo dzisiaj trzeba, ale spokojnie i mądrze mówić o Bogu. Kontakt z Nim jest możliwy głównie poprzez Komunię. W ogóle wiara jest możliwa tylko wtedy, gdy się ją praktykuje.

W wygłoszonej homilii biskup pomocniczy podkreślił, że Komunia Święta jest bardzo ważna. Dzięki niej tylko możliwe jest pojednanie z Bogiem:

– Bądźcie w jedności i przyjaźni z Bogiem. Bo wszystkie dary, spełnione prośby, mądrość, zdrowie, praca czy nawet pieniądze – tak naprawdę może dać tylko Bóg. Jezus prosi nas o Komunię z Bogiem, bo wie, że jeśli będziemy żyli z nim w jedności, to wszystko będzie inne.

W Piśmie Świętym jest napisane, że ,,łaska i dobro pójdą w ślad za Mną”. Tak mówi Bóg przypomniał kaznodzieja i wyjaśnił – Czyli żeby mieć łaskę, dobro, pokój – to trzeba mieć na uwadze, że to wszystko idzie w ślad za Bogiem. A jak nie ma Boga? Ludzie chcą osiągać sukcesy, być zdrowymi, nie chcą zła na świecie. Bóg też tego wszystkiego chce. Tylko jak ma to zrobić, skoro ludzie nie mają czasu dla Niego.

Dorota Sciller, jedna z uczestniczek pielgrzymki i wychowawczyni z OHP w Bielsku-Białej zdradziła, z jaką intencją przybyła na Jasną Górę:

– Jestem tutaj, by modlić się za uczestników i ich rodziny. Ja jestem z Bielska-Białej, młodzież, z którą tu przybyłam liczy 11 osób.

Piotr Modzelewski, zastępca Komendanta Głównego OHP w Warszawie zaznaczył, że młodzieży należy wdrażać wartości chrześcijańskie:

– OHP od wielu lat podróżują na Jasną Górę, bo dla młodzieży ważny powinien być ów element duchowy. Naród Polski powinien pamiętać o wartościach chrześcijańskich. Jako OHP szczególnie czujemy się zobowiązani, bo naszym patronem jest św. Jan Paweł II, który kochał Matkę Bożą.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-25 lat.

LN

Galeria: Radio Fiat

31. Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę

Skip to content