Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, 01.04.2021/fot. Radio Fiat

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami, podczas której ustanowiono sakramenty Eucharystii i kapłaństwa Nowego Przymierza. Tego dnia w świątyniach archidiecezji częstochowskiej sprawowana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne.

Jednym z takich miejsc była Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, gdzie Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Trzy najbliższe dni to wielkie święto uobecniające największe tajemnice zbawienia.

– Zarówno teksty ze źródła Pisma św., jak i wszystkie teksty modlitwy skupiają się na charakterze służebnym, pokazując Chrystusa, jako pierwszy wzór Arcykapłana Wiecznego i Jedynego, który daje udział w swoim kapłaństwie nam, kapłanom. Dlatego też prosimy o wierność w łasce dla kapłanów, ale i o nowe powołania kapłańskie oraz zakonne, dziękując za posługę księży w tym trudnym czasie, zarówno w głoszeniu Ewangelii, jak i sprawowaniu Sakramentów św. – podkreślił metropolita częstochowski.

Ostatnia Wieczerza, trzykrotnie zapowiadana śmierć Pana Jezusa oraz poranek Wielkiej Nocy są kolejnymi etapami jednej tajemnicy, nazywanej Miłością Boga Stwórcy i Odkupiciela. Miłością, w której Bóg nigdy nie odwróci się od człowieka, o ile ten, sam od niego nie odejdzie za sprawą wolnego wyboru.

– Jakżeż dzisiaj często spotykamy krzyczącą wolność: „Mój wybór, moje ciało, moje życie, moja przyszłość…”. Poza Bogiem? Poza Bogiem jesteś tylko prochem. Poza Bogiem jest śmierć i nie ma życia. We Mszy św. powtarza się ta sama tajemnica: „Nie ma zbawienia poza Chrystusem”. Dlatego nie ma zbawienia poza Kościołem. Z ustanowienia Chrystusa Kościół nie jest nasz, ale Chrystusowy. My w nim mamy tylko współuczestnictwo z łaski Boga – głosił w homilii abp. Wacław Depo.

O ile Triduum Paschalne są jednymi z najważniejszych dni w roku liturgicznym, zdaniem ks. Jana Niziołka, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, w każdej Mszy św. Triduum to jest uobecniane.

– Jako ludzie mamy skłonność, by szybko się przyzwyczaić i zapominać, dlatego Kościół przeżywa to przez trzy dni, aby nam mocno uświadomić Ostatnią Wieczerzę, że mamy dawać siebie Bogu, zarówno nasze radości jak i smutki oraz to, co przezywamy i kim jesteśmy. W Wielki Piątek w centrum jest krzyż, natomiast w Wielką Sobotę – Liturgia i Zmartwychwstanie – mówił ks. Jan Niziołek.

Tradycyjnie po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Tam do godzin nocnych trwała jego adoracja.

Wielki Czwartek to także święto kapłanów, ustanowione na pamiątkę dwunastu Apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi podczas Ostatniej Wieczerzy.

BNO

Cała homilia abp. Wacława Depo dostępna >>TUTAJ<<

Skip to content