Abp Depo: Trzeba nam się obudzić poprzez odnowienie umysłu i sumień

8 grudnia przypada w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z wolą Matki Bożej, wyrażoną podczas objawień we włoskim miasteczku Montichiari, tego dnia między godz. 12:00 a 13:00 powinno być praktykowane nabożeństwo Godziny Łaski dla świata. Abp Wacław Depo w odpowiedzi na ten apel, w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył uroczystej Mszy św. ze specjalnym zawierzeniem.

Metropolita Częstochowski pouczył, że o łaskę nawrócenia dla świata należy Boga prosić zawsze i wszędzie. Podkreślił też, że Bóg udziela nam potrzebnej łaski nie tylko wtedy, gdy o nią prosimy:

Na progu tej Eucharystii przypomniałem bardzo znamienne słowa św. Jana Pawła II, że gdziekolwiek odprawiana jest Najświętsza Ofiara – czy to w drewnianym wiejskim kościółku, w bazylikach Rzymu czy gdziekolwiek indziej – to wtedy świat się zatrzymuje. […] Musimy w to wierzyć, że gdziekolwiek jesteśmy, to wtedy ta modlitwa i zjednoczenie naszego serca z sercem Jezusa jest najważniejsza. Nie tylko wtedy Pan Bóg udziela nam łaski gdy o to prosimy, ale On przygotował nam łaskę na miarę naszego życia i naszych doświadczeń.

Podczas homilii abp Wacław Depo przypomniał w nawiązaniu do Godziny Łaski, że Boże błogosławieństwo nie jest udzielane automatycznie, a potrzebuje naszego świadomego zaangażowania. Jest to tym istotniejsze, że zło zacieśnia swoje sidła, przez co dobrzy ludzie tym intensywniej muszą stawiać opór wobec zbrodni i bezprawia:

Bóg wymaga współpracy. To nie jest tak, że On magicznie działa w naszych sercach i sumieniach. Przeżywając dzisiaj ten szczególny dzień w czasie adwentowym, chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak on jest ważny dla otaczającego nas świata – dla wszelkich okoliczności, które nas teraz obciążają. Nie tylko poprzez grzech i zbrodnie wojenne, ale również poprzez grzechy przeciwko życiu!

Kontynuując rozważanie, abp Wacław Depo zwrócił uwagę jak kultura masowa rozpowszechnia zepsucie poprzez pokazywanie zła jako czegoś zwyczajnego, normalnego i powszechnego. Wezwał także wiernych do obudzenia się:

Dostrzegamy aż nadto wyraźnie, że metodą szatana jest nagłaśnianie zła. Demoralizowanie poprzez nagłaśnianie skandali i grzechów – kogokolwiek! Tak, jakby to było zupełnie normalne i ludzkie, ale zawsze poza Bogiem! Banalizacja zła, ośmieszanie dobra, prawdy i piękna – to jest niebezpieczna diabelska promocja grzechu i kłamstwa. […] Trzeba nam się obudzić, poprzez odnowienie umysłu i sumień. Nie możemy spać.

Matka Boża podczas swoich licznych objawień podkreślała często, że jednym z najstraszliwszych grzechów naszych czasów jest aborcja, dokonywana obecnie w świecie na skalę przemysłową. Po Mszy św. w Godzinie Łaski abp Wacław uderzył w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który ma przypominać o tych, których gehennę świat chciałby przemilczeć. Opiekunem dzwonu jest Bogdan Romaniuk z Fundacji „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Maryi z Przemyśla. Wyjaśnił on jakie znaczenie ma dzwon, który przywiózł na Jasną Górę:

Jest to tak naprawdę symbol, który ma przypominać i napominać ludzi dobrej woli i tych, którzy stanowią prawo, że życie poczęte trzeba chronić zawsze. O tym mówił papież Franciszek dwa lata temu, kiedy jako pierwszy symbolicznie na Placu św. Piotra uderzał w ten dzwon i święcił go. Bardzo dziękujemy abp. Wacławowi Depo, że już co roku 8 grudnia w Godzinie Łaski możemy się tutaj pojawić i przypominać wszystkim ludziom, że życie trzeba chronić zawsze.

Podobne dzwony, które również poświęcił papież Franciszek, znajdują się w Ekwadorze i na Ukrainie, gdzie także przypominają o życiu nienarodzonych. W przyszłym tygodniu 13 grudnia w pracowni w Przemyślu zostanie ukończony kolejny dzwon, tym razem przeznaczony dla Zambii. Obecnie trwają rozmowy aby dwa kolejne dzwony, które narodzą się w przemyskiej pracowni, przypominały o życiu nienarodzonych w Meksyku oraz Francji.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Skip to content