Abp Depo: Tylko Bóg może wyprowadzić dobro z uwikłania się człowieka w zło

W niedzielę 1 maja rozpoczął się XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W archidiecezji częstochowskiej wydarzenie to zainaugurował abp Wacław Depo, podczas uroczystej Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. W uroczystościach wzięła udział m.in. europoseł Beata Kempa której towarzyszyła Ludwika Niżyńska, działaczka polonijna ewakuowana z Kijowa.

Abp Wacław Depo podkreślił, że czytanie Pisma Świętego nie jest tylko poznawaniem zapisanych na jego kartach treści ale żywym spotkaniem z Bogiem, co jest możliwe do zrozumienia tylko dzięki wierze. Natomiast wiara, jak poucza abp Wacław, jest tym czynnikiem, który doprowadzając nas do Boga sprzyja temu, aby nasz rozum został przez Niego oświecony:

Wiara podprowadza nas do tego światła, które oświeca rozum. I odczytując karty Pisma świętego my spotykamy się z Bogiem. To nie jest tylko odczytywanie przekazu treści, ale do tego potrzebna jest wiara. A wiara dopiero przez modlitwę daje nam rozwiązania w konkretnych sytuacjach, w których się znajdujemy. […] To czytanie jest bardzo ważne, żeby się spotykać z Bogiem.

Fot. Radio Fiat

Podczas pierwszego dnia XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, po raz szósty zainaugurowano dzieło Narodowego Czytania Pisma Świętego.Wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego oraz wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr Marcin Zieliński wyjaśnił, jaki jest cel Narodowego Czytania Pisma Świętego:

Chcemy, żeby Pismo Święte stało się taką ważna lekturą dla każdego. Podczas liturgii czytamy tylko fragmenty ksiąg, ale nie czytamy całości. Chodzi o to, żeby poprzez rok takiego wspólnego, narodowego czytania pogłębić wiedzę o jakiejś księdze, nauczyć się tą księgą modlić, spróbować też odkryć, jakie jest jej przesłanie.

Fot. Radio Fiat

W uroczystościach na Jasnej Górze wzięła udział europoseł Beata Kempa, która przed sześciu laty uczestniczyła w zorganizowaniu pierwszej edycji Narodowego Czytania. Europarlamentarzystka wyjaśniła jaką rolę w jej życiu pełni Pismo Święte oraz przyznała, że często podczas lektury Słowa Bożego natrafia na coś nowego, czego wcześniej nie zauważała:

Gdzieś to Pismo mamy zakurzone na półkach, a to nie o to chodzi. To jest nasz fundament. Jeśli na tym fundamencie będziemy budować swój dom, to dalej już będzie tylko dobrze. Tam są drogowskazy – jak Państwo tego doświadczycie, polecam to ćwiczenie – czasami wybieramy jakiś fragment, zupełnie losowo i okazuje się, że on niesamowicie pasuje do danego dnia czy danej sytuacji. […] To jest taki moment, w którym nam się wydaje, że odkrywamy Pismo Święte na nowo.

Fot. Radio Fiat

Razem z europoseł Beatą Kempą na Jasną Górę przyjechała Ludwika Niżyńska, prezes stowarzyszenia Polonia Kijowszczyzny, która przeżyła 17-dniowe bombardowanie w okolicach Kijowa i podzieliła się swoim świadectwem. Jako organizatorka wielu pielgrzymek na Jasną Górę, po jednej z nich miała sen, o którym sobie przypomniała w momencie, gdy wydawało się, że nie ma już nadziei:

17 dni i 17 nocy byliśmy pod bombardowaniem. Cudem Bożym się wydostaliśmy. Kiedyś po pielgrzymce miałam sen – to był taki krzyk „17!”. I tu na 14. dzień, kiedy bez wody, światła i ciepła chowaliśmy się w piwnicach. Myślę sobie „No co tutaj robić? Jedzenie nam się kończy…”. I tu na 14. dzień ja sobie przypominam ten krzyk z nieba „17!”. Na 16 dzień mieli nas ewakuować ale nie dojechali. 17 dzień – zmienia się pogoda i przyjechało 50 autokarów, które odwiozły nas do Kijowa, a na następny dzień pojechaliśmy do Polski.

Na pierwszym planie od lewej Beata Kempa i Ludwika Niżyńska | Fot. Radio Fiat

Jak mogliśmy usłyszeć, w życiu Ludwiki Niżyńskiej wydarzyło się to, o czym niestrudzenie naucza abp Wacław Depo, że Jezus nie tylko jest z nami przez cały czas, ale też daje nam znaki, jeśli tylko Mu ufamy i w Niego wierzymy. Do rozwijania wiary i czytania Biblii zachęca także Monika Fajer z Solidarnej Polski, która szczególnie podkreśla to, jak ważne jest czytanie Pisma Świętego w rodzinach i z dziećmi:

Zachęcam wszystkie rodziny, bo dla nas najważniejsza jest Biblia. Najważniejsze jest to, żebyśmy zachęcali dzieci do czytania – 10 minut dziennie wystarczyłoby, żebyśmy po troszeczku przyzwyczajali dzieci do Biblii. Inspiracje jakie z Biblii możemy czerpać to przede wszystkim to, że mamy większą wiarę, miłość do drugiego człowieka, wspieramy się nawzajem. Musimy to też pokazywać młodzieży i sami się w tym ciągle musimy ćwiczyć.

Na drugim planie od lewej Monika Fajer | Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo, w nawiązaniu do tajemnicy cierpienia Zbawiciela na krzyżu oraz dawania świadectwa wiary przez Apostołów, przywołał słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone na krakowskich błoniach:

„W Krzyżu najwyraźniej objawiła się miłość Boga. A bez Krzyża, życie ludzkie jest bez korzeni i bez sensu”. Dlatego też po świadectwie wiernej miłości, że Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa i wywyższył Go na swoją prawicę jako Zbawiciela – uczniowie wsparci łaską Ducha Świętego dawali temu świadectwo. Trzeba było mieć nie lada odwagę, aby stwierdzić przed Sanhedrynem: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”, gdyż równało się to ze wskazaniem fałszywej drogi Sanhedrynu. Już sama wiara Apostołów w prawdziwość sprawczych wydarzeń – śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, miała pewną moc przekonywania. Jednakże w chwilach ciężkiej próby i konfrontacji liczy się przede wszystkim liczy się przede wszystkim świadectwo cierpienia i śmierci.

Fot. Radio Fiat

Kontynuując rozważania nad cierpieniem, Metropolita Częstochowski przypomniał słowa św. Jana Pawła II z listu apostolskiego „O sensie chrześcijańskiego Cierpienia” wskazując, że Bóg potrafi każde, nawet największe zło przekuć w równie wielkie dobro:

„Cierpienie w Chrystusie weszło w całkiem nowy wymiar. Zostało przezwyciężone miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła” – ufamy tym słowom, chociażby w kontekście wojny na Ukrainie czy jakimkolwiek innym miejscu świata. Tylko Bóg może wyprowadzić dobro z jakiegokolwiek uwikłania się człowieka w zło. A człowiek poza Bogiem staje się ludobójcą. Prośmy Boga, abyśmy w świecie domagającym się znaków i świadków, nie wahali się wyznawać pełnej prawdy o Chrystusie.

VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego 1 maja obchodzone było we wszystkich kościołach w Polsce. Wydarzenie to od 2019 do 2022 roku odbywa się pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Kolejne tygodnie upłyną na samodzielnym czytaniu i zgłębianiu słów Pisma Świętego, czemu ma pomagać specjalna aplikacja na telefon. Szczegółowe informacje na temat tego dzieła biblijnego można znaleźć na stronie internetowej www.biblista.pl.

Homilia ab. Wacława Depo:

Cała wypowiedź europoseł Beaty Kempy:

Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Skip to content