Abp Wacław Depo: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa

abp Wacław Depo, metropolita częstochowski/źródło fot. youtube Jasnej Góry

Dzisiaj (14 kwietnia) po raz drugi w historii obchodzimy Święto Chrztu Polski, ustanowione w 2019 roku dla uczczenia istoty tego wydarzenia dla Państwa Polskiego. W tym roku z tej okazji w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.
Rozpoczynając Eucharystię abp Depo przypomniał, dlaczego dzisiejsze święto jest tak ważne dla polskiego Kościoła:

– Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, próżne by było nasze nauczanie, próżne by były nasze modlitwy, które nie miałyby adresu do boga, który w Chrystusie przemówił do nas najpełniej o swojej miłości do człowieka i do świata. Gdyby Kościół, jako matka, nie przyniósł tej ziemi Chrystusa, jako klucz do jej zrozumienia dziejów, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, nie byłoby tego świętego miejsca zawierzenia. Jakżeż nie dziękować dzisiaj Bogu za tajemnicę chrztu narodu 14 kwietnia 966 roku, gdzie weszliśmy w życie Boga na czas i na wieczność. Dziękujmy Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym, dziękujmy przez Niepokalane Serce Maryi za to, kim jesteśmy.

W wygłoszonej homilii metropolita częstochowski powiedział:

– Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka. Pozdrawiam wszystkich łączących się z nami poprzez przekaz rozgłośni radiowych: Radia Jasna Góra i Katolickiego Radia Fiat, jak również całą wspólnotę radiosłuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam.
W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy wyraźny przekaz św. Piotra, że zmartwychwstanie Chrystusa jest dziełem miłości Boga, który objawił się poprzez swojego Syna, i który uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem. Dlatego konieczna jest łaska chrztu i wiary w imię Jezusa i w mocy Ducha Świętego. Narodziny wiary paschalnej uczniów Jezusa właśnie z pomocą Ducha Świętego stworzyły Kościół. Kolejny fragment, który odczytujemy dzisiaj z Ewangelii św. Jana, przekazuje nam bardzo osobiste doświadczenie Marii Magdaleny. Już nie tylko następuje widzialne przejście od widzialnych znaków nieobecności, jak całun i chusty, do Jego żywej obecności i spotkań z Nim. Zauważmy, że Maria Magdalena nie dochodzi do wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego dzięki aniołom, którzy przy grobie pełnią jedynie rolę pośredników, ale kiedy Jezus woła do niej po imieniu: Mario!, rodzi się w niej nowość życia łaski owocująca wyznaniem: Rabbi! Panie! Spotkanie Jezusa z Marią i przekaz wiadomości braciom z osobistym wyznaniem: Widziałam Pana! kryje w sobie przesłanie skierowane również do każdego człowieka, który uwierzył, czy wierzy w Chrystusa, niezależnie od czasu w jakim przystało mu żyć. Każdy z nas może odnaleźć Chrystusa w tajemnicy wspólnoty Kościoła i przez Kościół. Kiedy Kościół udziela chrztu stawia pytanie: O co prosicie wspólnotę wiary Kościoła? O chrzest. Co wam daje chrzest? Życie wieczne, Boga samego.
“Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można zrozumieć bez Chrystusa. Nie można tez bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski” – tak wołał św. Jan Paweł II na Palcu Zwycięstwa w czerwcu 1970 roku. Tajemnica trudnej jedności Polaków stanowiła i stanowi duchową siłę dla wierności Bogu i Ojczyźnie od owych już 1054 lat poprzez Sakrament Chrztu. Bóg Ojciec bogaty w miłosierdzie i swoim synu ukazujący nam swoje oblicze przez Ducha Świętego sprawił, że Wielka Sobota 966 roku przypadała na dzień 14 kwietnia i stała się, poprzez chrzest Mieszka I, czasem łaski miłości miłosiernej wyzwalającej nas z ciemności błędów, zła i śmierci, oraz zaistnienia nas we wspólnocie narodu. Dlatego z wdzięcznością dzisiaj przeżywamy ten już kolejny, 2020 rok Roku Pańskiego, żeby wpisać tę datę rocznicy dziejów Miłosierdzia Bożego nad nami.
Sługa Boży, i daj Boże już w najbliższym czasie beatyfikowany kard. Stefan Wyszyński, w kwietniu 1966 roku na Tysiąclecie Chrztu Polski zapytał zgromadzony lud Boży narodu polskiego w Poznaniu: Z czym wchodzimy w nowe tysiąclecie? I dał odpowiedź: Najprzód z najgłębszym przekonaniem, że zwycięstwem, które zwycięża świat jest wiara nasza. Doświadczalnie stwierdziliśmy przez owe dziesięć wieków, że chrześcijaństwo wszczepione w duchowość budzącego się narodu nie tylko temu narodowi nie wyrządziło krzywdy, ale przeciwnie, ubogaciło go wspaniale. Musimy się zrozumieć i bez odcienia szowinizmu, nacjonalizmu i fałszywej dumy powiedzieć: Ten Naród jest godzien naszej miłości, zespolenia myśli, serc i dłoni. Tak działa Kościół – mówił dalej kard. Wyszyński, że moce Boże udziela całemu życiu doczesnemu bynajmniej nie chcąc nim rządzić, nie chcąc sprawować władzy doczesnej, ale przekazując moce Ducha Świętego, które maja tak olbrzymie znaczenie dla życia narodowego. Przekonaliśmy się o tym na przestrzeni naszych, niekiedy bolesnych, dziejów. Nigdy bowiem nie wychodziły na dobro narodowi porozumienia i fronty partyjnych jedności, w których nie dano prawa głosu Bożym przykazaniom i głosowi Syna Bożego w Ewangelii i głosowi Maryi, Matki Kościoła i naszej matki.
Drodzy w Chrystusie! W tym samym duchu, zobowiązując nas do stałego i ciągle nowego zaproszenia Boga w nasza trudną codzienność, pisał w poemacie kard. Karol Wojtyła:

“Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi
szukających własnych dróg.
Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.
Ziemia poddana wolności każdego
względem wszystkich.
Ziemia na koniec rozdarta
przez ciąg prawie sześciu pokoleń,
rozdarta na mapach świata!
a jakżeż w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie
zjednoczona w sercach Polaków
jak żadna.”

Dlatego prosimy dzisiaj: Maryjo, Matko i Królowo naszego narodu, prosimy Cię, wspomagaj nas w rozpoznawaniu prawdy, byśmy mieli odwagę odrzucenia pozorów wolności, która wykluczając Boga z życia publicznego staje się sama zniewoleniem i totalitaryzmem. Czuwaj nad naszym narodem, który ma prawo do własnej chrześcijańskiej tożsamości, a zarazem suwerenności wobec narodów Europy i świata. Jednoczymy się przy Tobie i o taka jedność Polaków prosimy.

Na zakończenie Eucharystii abp Wacław Depo udzielił błogosławieństwa na wierność łasce Chrztu Świętego wszystkim, którzy duchowo łączyli się z nim w modlitwie.

ZD/źródło fot. youtube Jasnej Góry

Skip to content