W piątek 17 września w archidiecezji częstochowskiej sprawowany był kolejny dzień Dekanalnych Dni Chorych. Abp Wacław Depo spotkał się z wiernymi w sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, gdzie przewodniczył Mszy św. w intencji chorych i cierpiących.

Metropolita Częstochowski, powołując się na słowa Jana Pawła II podkreślił, że chorzy są swoistym skarbem Kościoła. Nie tylko z powodu siły ich modlitw, ale także przez to, że są inspiracją dla kapłanów:

Wchodzimy w ten łańcuch modlitw w intencji ludzi chorych bo to jest tak, jak to Jan Paweł II określał – skarb kościoła. Chorzy są taką pewną mocą, którą wzmacniają siły naszej duszpasterskiej pracy. To jest wzajemne obdarowanie, że my jako biskupi, kapłani, modlimy się w ich intencji o uzdrowienie, również wewnętrzne i mocne przekonanie, że nawet w cierpieniu Bóg nie opuszcza człowieka tylko wzmacnia jego siły, poprzez ufną wiarę, że cierpienie i nasze przemijanie ma sens. Kiedy patrzymy na Krzyż, to trzeba przyzywać Matki Bożej, która nas najlepiej wprowadza w tajemnice Jezusa i Jego Kościoła. Dlatego jesteśmy tuta dzisiaj u Matki Bożej Gidelskiej jako Uzdrowienia Chorych, rozumiejąc, że tytuł ten odnosi się do uzdrowienia zarówno duszy jak i ciała.

Dekanalne Dni Chorych – Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej | Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo skierował do wiernych słowa pokrzepienia, zwracając uwagę, że każdy z nas nosi swój krzyż:

Trzeba się zgodzić na swój własny krzyż, swojego powołania, swojej misji. Codzienny krzyż. A on ma różne wymiary. Zarówno psychiczne jak i fizyczne. Duchowe, jak i zbawcze. Krzyż jest ciągłym sprawdzianem naszego człowieczeństwa i naszego zawierzenia Bogu. Każdy człowiek, który uwierzy w Chrystusa, który staje pod Krzyżem, który bierze swój krzyż i idzie za Nim, będzie miał Maryję za Matkę. Ona jest w naszym chrześcijańskim losie przy każdym naszym krzyżu. I to jest testament, który Jezus Jej zostawił. I dlatego bł. kard. Stefan Wyszyński mówił bardzo mocno: „My musimy być maryjni!”, bo to oznacza wierność Chrystusowi.

Dekanalne Dni Chorych – Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej | Fot. Radio Fiat

Metropolita Częstochowski skierował także stanowcze słowa do rządzących światem, ostrzegając ich przed nieuchronnymi skutkami ich działań. Wyraził także oburzenie na fakt wyrzucania z przestrzeni publicznej krzyża i próby zastępowania religii nachalną i wulgarną ideologią:

Przeżywamy czasy – ośmielę się powiedzieć wprost – diabelskiej prowokacji czynionej przez ludzi, żeby nie tylko zmarginalizować Krzyż Jezusa, ale wymazać Go z historii ludzi. […] Krzyż nie dzieli! Krzyż nie zabija! Tylko człowiek, który się odwróci od Krzyża jest tym, który nie myśli o drugim. […] Wy, którzy budujecie dzisiejszy świat, czy nie możecie tego zrozumieć? Że głosząc śmierć Boga w ludzkim życiu sprawiacie śmierć człowieka? Papież Benedykt XVI, w ostatnich dniach, wobec kolejnych uchwalanych rezolucji w Parlamencie Europejskim, ale i w parlamentach świata, powiedział wprost: „Kto manipuluje i niszczy ludzką naturę mężczyzny i niewiasty, i wspólnoty rodzinne, ten prowadzi ludzkość do samozniszczenia!”.

Dekanalne Dni Chorych – Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej | Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo w swojej bardzo stanowczej homilii posłużył się też przykładem usunięcia krzyża z krakowskich błoni, ustawionego na pamiątkę spotkań z Janem Pawłem II. Odniósł się także do prowokacji uczynionej pod krzyżem na Giewoncie, gdzie głoszono treści sprzeczne naturze.

Homilia abp. Wacława Depo:

Kolejnym miejscem celebrowania Eucharystii w ramach Dekanalnych Dni Chorych będzie bazylika archikatedralna św Rodziny w Częstochowie. W poniedziałek 20 września o godz. 11:00 Mszy św. będzie przewodniczył bp Antoni Długosz.

Dekanalne Dni Chorych – Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej | Fot. Radio Fiat
Skip to content