Abp Wacław Depo na Jasnej Górze: Na fundamencie wiary potwierdzamy, że nie jesteśmy przypadkiem na tym świecie.

W niedzielę 16 stycznia o godzinie 11:00 w jasnogórskiej bazylice odprawiona została suma odpustowa. Eucharystia wpisuje się w obchody wspomnienia św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Teb, patrona zakonu paulinów. Mszę św. odprawił oraz homilię wygłosił abp Wacław Depo.

O św. Pawle z Teb mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

-Może dziwić, że św. Paweł Pierwszy Pustelnik żyjący na przełomie trzeciego i czwartego wieku stał się patronem głównym zakonu, który powstał dopiero w czternastym wieku na terenie dzisiejszych Węgier. Paulini wzięli swoje początki i źródło z takiego życia. Wszystko odnosimy do źródła jakim jest Bóg. Źródła świętości i życia. Wszyscy jesteśmy stworzeni na wzór Boga. W Chrystusie jesteśmy stworzeni na nowo. Forma życia czy to pustelniczego, czy zakonnego to konkretny charakter drogi, łaski, która każdy z nas otrzymuje. Niech św. Paweł Pierwszy Pustelnik wyprasza nam te łaskę do zjednoczenia z Bogiem.

Czczony w tych dniach święty jest również patronem osób pragnących mieć dziecko i matek oczekujących potomstwa. Arcybiskup nawiązał do tego w homilii:

-Niezwykle interesującą sprawą jest, że św. Paweł Pierwszy Pustelnik czczony jest nie tylko jako patron życia pustelniczego, ale jako patron osób pragnących mieć dziecko i matek spodziewających się potomstwa. Można tę łaskę wypraszać w kaplicy głównej naszego sanktuarium. Można również tutaj w bazylice o to wypraszać, w której to w ostatnich dniach ojcowie i bracia paulini tak uroczyście modlili się przez jego wstawiennictwo.

Kaznodzieja poruszył również aspekt życia człowieka w dzisiejszym świecie:

-Człowiek, został stworzony przez Boga na jego podobieństwo. Jest odkupiony miłością zbawczą Chrystusa. Tym samym jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego poza kres tej ziemi. Na fundamencie wiary potwierdzamy, że nie jesteśmy przypadkiem na tym świecie, jakąś ewolucyjną biomasą, o której można nie raz usłyszeć: za dużo ludzi żyje na świecie, musimy ograniczyć przyrost naturalny, w różne sposoby. Świat natury i zwierzęta mają takie same prawa jak człowiek. To jest zamęt, w którym przyszło nam żyć.

Na zakończenie Eucharystii abp Wacław Depo wszystkim obecnym udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Pawła z Teb.

Cała homilia do odsłuchu tutaj.

Skip to content