Abp Wacław Depo: Wartość człowieka ocenia się na podstawie prawdy i dobra, które czyni

W piątek 10 września Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie przeżywało uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego. Uroczystościom przewodniczył abp Wacław Depo.

Rektor Niższego Seminarium Duchownego, ks. prał. Jerzy Bielecki patrzy w przyszłość ufny w Opatrzność Bożą i opiekę św. Józefa, mimo piętrzących się trudności:

Uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Rok niełatwy. Po doświadczeniach związanych z czasem pandemii zaczynamy w trybie stacjonarnym. Nie wiadomo jak dalej to wszystko będzie, dlatego też z nadziejami, ale także świadomi tego wszystkiego jak trudny i decydujący to moment dla istnienia tej szkoły. W górę serca mimo wszystko ale też świadomi tych wszystkich problemów i trudności.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo zauważa, że zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywać wiedzę, ale też uczyć jej weryfikowania:

Zdobywać wiedzę jest już pewnym darem, który pochodzi od Ducha Świętego. Dlatego, że wiedzę zdobywa rozumność naszej ludzkiej natury, ale trzeba być wolnym w rozpoznawaniu prawdy i każdą wolność podporządkować prawdzie. Tego uczy nas szkoła – w tym wypadku średnia – jaką jest Niższe Seminarium Duchowne. Jest to pewien kolejny etap, jakim jest formacja, czyli nie tylko wiedza i doświadczenie szkoły jako wspólnoty, ale przede wszystkim formowanie wnętrza człowieka. I dlatego na progu tego nowego roku szkolnego jesteśmy razem, żeby wypraszać potrzebne dary i światło Ducha Świętego.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo pouczył młodych ludzi, że sami jesteśmy odpowiedzialni za to, jak inni nas postrzegają oraz, że wartość człowieka nie wynika z tego kim jest i ile posiada, a co czyni:

Wartości człowieka nie poznaje się na podstawie tego skąd pochodzi, co posiada czy nawet jaki jest jego status społeczny. Ale na podstawie prawdy i dobra, które czyni. Żeby prawda była czyniona z miłością. To bowiem jest świadectwem jego systemu wartości, myślenia i przede wszystkim jego wnętrza. Sami tworzymy lub współtworzymy różne obrazy świata, siebie samych i innych osób.

Metropolita Częstochowski zwrócił jednocześnie uwagę na to, że żebyśmy mogli czynić wielkie rzeczy, potrzebna nam jest pomoc z Nieba:

Nie ma nic piękniejszego, niż obserwować pragnienia, zaangażowanie, pasje i energię, z jakimi ludzie młodzi – i nie tylko młodzi – przeżywają swoje życie. Skąd pochodzi to piękno? Ono pochodzi z dotknięcia serc przez Jezusa. Wtedy jesteśmy naprawdę zdolni do wielkich dzieł.

Niższe Seminarium Duchowne przeżywa w tym roku jubileusz 70-lecia. To ostatnia tego typu placówka w Polsce i jedna z ostatnich na świecie, na co również zwrócił uwagę papież emeryt Benedykt XVI. Obecnie szkoła liczy 12 alumnów, z czego trzech pierwszorocznych.

Homilia abp. Wacława Depo:

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Skip to content