Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

Źródło: ekai.pl

W czerwcu w kościołach i kaplicach sprawowane są nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak jak maj był poświęcony nabożeństwom Maryjnym, tak czerwiec jest miesiącem kultu symbolu Boskiej miłości do ludzi.

Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza. Początkowo miał charakter prywatny, jednak z czasem ogarnął szerokie rzesze wiernych na całym świecie. Uroczystość ta jest okazją, by podobnie jak Jezus otworzyć swoje serca na innych ludzi.

– Uroczystość Serca Pana Jezusa kończy na swój sposób obchody popaschalne, bo jest wyznaczana przez termin Wielkanocy i wszystkich uroczystości z nią związanych. Dlatego właśnie spoglądamy w czerwcu na Serce Jezusa. Uczymy się jego miłości. Podczas nabożeństw prosimy o to, by Jezus zamieniał nasze ludzkie serca na podobieństwo swojego, Boskiego – mówił ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik Archidiecezji Częstochowskiej.

W czerwcu przeżywamy również Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną w polskiej tradycji Świętem Bożego Ciała. To także uroczystość popaschalna, a więc i ruchoma, ale zazwyczaj przypadająca w czerwcu.

– Chociaż w kalendarzu liturgicznym nie ma już oktawy tej uroczystości, w wielu parafiach wciąż obchodzi się dawną, tradycyjną Oktawę Uroczystości Bożego Ciała. Obchody te często są związane z procesjami, zarówno w świątyniach, jak i na zewnątrz, z odprawianiem nieszporów oraz z innymi formami kultu Eucharystii – dodał ks. Mariusz Bakalarz.

Tajemnica Eucharystii, którą czcimy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest nierozerwalnie związana z tajemnicą Jezusowego Serca. To symbol jego miłości bez granic, która kazała mu umrzeć za człowieka, i która siebie samą daje, by wykupić go od grzechu. Mówi o tym także następny miesiąc – lipiec, będący symbolem Chrystusowej Krwi, przelanej za odkupienie ludzkich grzechów.

BNO

Skip to content