Ukazała się nowa książka “Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939)”, której autorem jest ks. Michał Widera. Ks. Widera w latach 2018–2021 odbywał studia doktoranckie z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 18 czerwca 2021 r. odbyła się obrona jego pracy: Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918–1939), napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego, prof. UO. Poświęcono ją międzywojennemu dziedzictwu Kościoła katolickiego licznych miejscowości należących do pięciu dekanatów (bolesławieckiego, brzeźnickiego, praszkowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego), wchodzących w skład diecezji kujawsko-kaliskiej, a następnie powstałej w 1925 r. – diecezji częstochowskiej. 8 lipca 2021 r. ks. Michał Widera otrzymał stopień doktora teologii w zakresie nauk teologicznych, a 30 września 2021 r. – decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego jego praca została wyróżniona. Na podstawie dysertacji ukazała się monografia naukowa o takim samym tytule.

Skip to content