Dzień Kobiet na Jasnej Górze

Bp Andrzej Przybylski, Dzień Kobiet na Jasnej Górze, 08.03.2021/fot. Radio Fiat

Piękne, mądre i pracowite. Odważnie podejmują wyzwania zawodowe, odpowiadają za podtrzymanie ogniska domowego. Za trud ich pracy, działalność społeczną, ciepło i zrozumienie Polacy dziękują przede wszystkim 8 marca. Dzień Kobiet obchodzony był również na Jasnej Górze, gdzie za wszystkie panie modlono się podczas uroczystej Mszy św. Po Eucharystii, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski, wierni udali się do Sali Papieskiej, aby uczestniczyć w XIV Święcie Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast – spotkaniu zainicjowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie.

Najwspanialsze dary, jakie można ofiarować kobiecie to szacunek, miłość i modlitwa. – Matka Boża pokazuje nam, że o pięknie człowieka stanowi jego czyste serce. Dobro, jakie może ofiarować bliźniemu – mówi bp Andrzej Przybylski:

– Codziennie wiele osób wypowiada słowa: „jesteś błogosławiona między niewiastami”. Najszczęśliwsza, najbardziej spełniona spośród wszystkich kobiet. Wypowiadamy te słowa nie bez znaczenia. Jesteśmy właśnie u Matki Najświętszej po to, aby modlić się za wszystkie kobiety. O to, aby były błogosławione – szczęśliwe, spełnione. Aby znalazły swoje miejsce na ziemi.

Po Mszy św. wierni udali się do Sali Papieskiej. Spotkanie u „Najpiękniejszej z Niewiast” jest czasem refleksji nad kobiecym powołaniem, którego wzorem jest Matka Boża. – To coroczna forma wdzięczności Bogu za dar bycia kobietą – tłumaczy Izabela Tyras z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Częstochowie, organizator wydarzenia:

– Celowo wybrałyśmy 8 marca, aby trochę odwrócić komunistyczne spojrzenie na Dzień Kobiet. Nasz coroczne spotkania na Jasnej Górze nawiązują do modlitwy kobiet z 1982 roku, kiedy złożyły one w darze Maryi dziękczynienie za Jej 600-letnią obecność w polskim narodzie. Modlitwa dotyczyła również każdego życia poczętego. Dziś modlimy się więc za wszystkie kobiety, aby odnajdywały swoje powołanie. Aby szanowały każde życie.

Dzień Kobiet na Jasnej Górze wpisał się również w przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. „A jednak sobie radzicie…” słowa Prymasa o kobietach i skierowane do kobiet przypomniała podczas wykładu dr Anna Sutowicz z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu:

– Od lat 50. XX w. Prymas Wyszyński sukcesywnie pokazuje prawdę o kobiecie. O tym, że jej awans społeczny stał się faktem. Należy więc pomagać kobietom odnajdywać się w nowej rzeczywistości.

W spotkaniu na Jasnej Górze wzięła również udział poseł Prawa i Sprawiedliwości Lidia Burzyńska:

– Jestem osobą wierzącą, a miłość do drugiego człowieka jest nam dana od Boga. Przychodzę więc dzisiaj do Matki Bożej, aby podziękować Jej za opiekę oraz prosić o błogosławieństwo.

Dzień kobiet to wyjątkowa okazja do dziękczynienia za obecność i posługę niewiast w naszym życiu. Chwila, która skłania do refleksji nad geniuszem kobiecości i macierzyństwa, którego wzorem jest Maryja.

ABK