Dzień skupienia i bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika

Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Dzisiaj w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie odbyła się Doba Eucharystyczna, będąca duchowym przygotowaniem do jutrzejszych uroczystości odpustowych w tej parafii.

Modlitwie przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

Odkrywamy wciąż na nowo, że tajemnica Eucharystii będąc tajemnicą obecności i działania samego Chrystusa jest darem, który będzie się spełniał aż do skończenia świata. A więc inicjatywa należy do samego Chrystusa, bo obiecał, że „Jestem z wami przez wszystkie dni”. Ale czeka na naszą wolną, ludzką odpowiedź poprzez właśnie uczestnictwo we Mszy św. Czy również w tej Dobie eucharystycznej, kiedy dziękujemy za Jego obecność poprzez adorację Najświętszego Sakramentu i jakieś osobiste czy wspólnotowe zawierzenia. […] Te wszystkie motywy czy jakieś nasze pragnienia, one tu się spełniają zarówno w tym dniu odpustowym, jak i w naszej modlitwie przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Podczas Doby Eucharystycznej była możliwość uczestniczenia w jednej z trzech Mszy św., Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, Nabożeństwie majowym oraz Apelu Jasnogórskim. W międzyczasie można też było uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwała przez niemal cały dzień, pomiędzy nabożeństwami. Więcej o istocie Dnia skupienia opowiada ks. Grzegorz, wikariusz w parafii św. Stanisława:

Jest to już dość dawna i stara praktyka, jeśli chodzi o Dobę eucharystyczną. Trwanie przed Najświętszym Sakramentem, aby jak najlepiej przygotować się do uroczystości, którą ono poprzedza. Tak mamy chociażby przed Bożym Ciałem. No a nas właśnie przed odpustem jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Cały dzień, do godziny 24:00. Tak, aby każdy mógł być przed Panem. […] To jest najpiękniejsza modlitwa, żeby się tego nauczyć. Takiego trwania przed Panem Bogiem.

Również dzisiaj w parafii św. Stanisława, abp Wacław Depo udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, czyli bierzmowania:

Duch Święty został dany przez Chrystusa Kościołowi. I właśnie nawet Chrystus zaskakująco mówi, że „Pożyteczne jest moje odejście”, bo mówi: „Niech przyjdzie Duch Święty, który doprowadzi was do całej prawdy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I to On was uczyni świadkami aż po krańce ziemi”. Dlatego św. Stanisław jest takim przykładem, że on słuchał przede wszystkim Boga, czyli Ducha Świętego, Jego natchnień. I to jest dzisiaj bardzo ważne, żebyśmy umieli odróżniać głosy tego świata, które są, które nam proponują takie czy inne style życia. Ale Duch Święty podpowiada nam w odpowiednim czasie, żeby umieć pokonać zło a czynić dobro i być świadkiem Boga, który jest z nami i w sakramentach świętych udziela nam Siebie.

O 26 młodych osobach, które przyjęły dzisiaj sakrament bierzmowania mówi proboszcz parafii ks. Jacek Michalewski:

Sakrament bierzmowania przyjmie 26 młodych ludzi. Przygotowywali się przez 3 lata do tego sakramentu. Mam nadzieję, że pozostaną w Kościele, w tej wspólnocie parafialnej, że wezmą za nią odpowiedzialność, bo jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. To od nich zależy czy się otworzą na działanie Ducha Świętego, to od nich zależy będą chcieli trwać w Kościele Jezusa Chrystusa. Ale to pięknie łączy się właśnie z tym tematem „Kim jesteś Rodzino…?”, bo kiedy rodzice są blisko Pana Boga, to też i dzieci są blisko Pana Boga. Bo mają przykład żywej wiary. Ale kondycja rodziny dzisiaj jest bardzo słaba, jeśli chodzi o wiarę. Myślę, że ks. Grzegorz, który ich przygotowywał czy animatorki: Sandra i Julcia, pokazały tej młodzieży żywą wiarę. A Duch Święty oczywiście zstąpi na nich i zacznie działać. Ale to zależy też od nich, czy się potrafią otworzyć na Ducha Świętego.

O swoim refleksjach na temat sakramentu dojrzałości mówiła przystępująca do niego Monika Stachurska:

Oczekuję bierzmowania. Myślę, że to jest potrzebne, żeby być świadkiem wiary. W tych czasach ludzie potrzebują Boga a mało kto jest w stanie o tym mówić. A bierzmowanie pomaga mieć tą odwagę.

Julia Nocuń, jedna z animatorek przygotowujących młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania podzieliła się kulisami pracy formacyjnej:

Przygotowania trwały 3 lata. Najbardziej intensywny był ten ostatni rok. Mieliśmy spotkania najpierw w dużych grupach, później w małych grupach. Tak, żeby stworzyć taką atmosferę też do wyrażania swojej opinii. Przeszliśmy tak naprawdę przez wszystkie punkty kerygmatu w tym ostatnim roku. Myślę, że to takie najlepsze przygotowanie do bierzmowania. Mam nadzieję, że przygotowani są dosyć dobrze.

Podczas homilii, Metropolita częstochowski zwrócił uwagę na fakt, że dzisiejszy świat nie toleruje instytucji rodziny i świętości życia:

Dzisiaj świat nie toleruje tajemnicy życia i miłości. I ma swoje kategorie. Dzisiaj świat nie toleruje tajemnicy, która wyszła z ręki Boga, jakim jest stworzenie nas jako mężczyzny i niewiasty. Dzisiaj świat nie toleruje tego podstawowego związku, jakim jest miłość matki i ojca, mówiąc „rodzic pierwszy, rodzic drugi, rodzic rodzący”. A kim jest wtedy dziecko? Jakimś produktem pobocznym?! Małżeństwo jako wspólnota życia i rodziny nie jest tylko wynikiem ślepej natury! Tylko urzeczywistnia plan Boga w świecie.

Podkreślił również wielką rolę matek w obdarzaniu miłością i wiarołomność ludzkości, odrzucającej Boży porządek.

Matka nie dzieli miłości! Ale ją mnoży poprzez dar życia! I tu nie chodzi o nieroztropność, o nieodpowiedzialność. Ale właśnie o złożenie życia, które się poczyna pod sercem matki, kobiety w ręce Boga. Przecież to Boga przyzywamy w sakramencie małżeństwa, jako gwaranta naszej jedności. I Bóg nie opuszcza człowieka. Tylko człowiek wybiera wbrew Bogu, wbrew Jego miłości, wbrew życiu.

Całość homilii ks. Arcybiskupa można odsłuchać tutaj:

Jutro, w parafii św. Stanisława BM odprawione zostaną uroczystości odpustowe. Zapraszamy na Msze św. o 7:00, 9:00 i o 18:00. Homilie podczas wszystkich trzech Mszy św. wygłosi ks. Piotr Zaborski, dyrektor Katolickiego Radia Fiat.

RG

Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Bierzmowanie w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

 

Skip to content