Forum Szkół Katolickich obraduje na Jasnej Górze

W dniach 25-26 listopada na Jasnej Górze odbywa się Forum Szkół Katolickich. Jego uczestnicy mawiają bieżące problemy szkolnictwa katolickiego. Szczególnie dużo miejsca podczas Forum poświęcono przeciwdziałaniu problemowi wykorzystywania nieletnich oraz ideologiom mogącym zniekształcać tożsamość płciową młodzieży.

Forum zostało zorganizowanie przez Radę Szkół Katolickich, powołaną przez Episkopat Polski. Rada zajmuje się koordynowaniem działań wszystkich katolickich placówek edukacyjnych na terytorium Polski. O szczegółach trwającego właśnie Forum mówi ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich:

To już jest 31 Forum Rady Szkół Katolickich. Spotykamy się na tych forach, żeby przybliżyć pewną tematykę, która wynika z codzienności, czyli m.in. zmiany w prawie oświatowym, kwestie formacyjne itd. Po każdym takim spotkaniu dajemy ankietę do wypełnienia, gdzie można wskazać, jakie tematy należy poruszyć na następnym spotkaniu.

Ks. Zenon Latawiec – Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze (25.11.2021) | Fot. Radio Fiat

Poprzednio nauczyciele i dyrektorzy wyrazili życzenie, aby podczas kolejnego Forum podjąć temat wykorzystywania seksualnego nieletnich. Ks. Zenon Latawiec wyjaśnia, że życzenie to zostało wysłuchane i obecne obrady w dużej mierze poświęcone są właśnie przeciwdziałaniu przemocy seksualnej wobec nieletnich:

Jest to trudny temat, bo nie jest łatwo mówić o problemach. Ale musimy i w tym roku zdecydowaliśmy, żeby ten temat poruszyć. Właściwie całe Forum jest poświęcone temu zagadnieniu, żeby przybliżyć problem ale równocześnie pokazać jak należy na te sprawy reagować i im przeciwdziałać.

Pamiętać należy, że przemoc seksualna przybiera najrozmaitsze formy. Również działania agresywnych ideologii, dążących do wypaczania tożsamości płciowej dzieci i młodzieży należy rozpatrywać jako przemoc. Ten temat zostanie poruszony podczas jutrzejszego (tj. 26 listopada) panelu dyskusyjnego. Podczas Forum poruszone zostaną również zagadnienia związane z poprawnym rozumieniem wolności, zalewem przestrzeni publicznej i popkultury falą pogaństwa, personalizmem w pedagogice oraz wygłoszony zostanie wykład o tematyce pro-life.

Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze (25.11.2021) | Fot. Radio Fiat
Skip to content