Fot. Radio Fiat

W Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się 21 czerwca spotkanie dziekanów archidiecezji częstochowskiej, podczas którego proboszczowie otrzymali nominacje do posługi w nowych parafiach. Mszy św. poprzedzającej spotkanie przewodniczył abp Wacław Depo.

Nie tylko dotychczasowi proboszczowie zostali przez Księdza Arcybiskupa posłani do nowych parafii. Takie nominacje otrzymali również neoprezbiterzy. W szczegóły dzisiejszego spotkania wprowadza nas rektor WSD, ks. dr Grzegorz Szumera:

Dzisiaj w Seminarium odbywa się spotkanie dziekanów. Na tym spotkaniu, które rozpoczęło się Mszą św., tegoroczni neoprezbiterzy otrzymało nominacje na swoje parafie. Jest to ważny dla nich dzień. Dzisiaj oficjalnie ks. Arcybiskup posyła ich na miejsce ich przyszłej posługi.

Metropolita Częstochowski kierując neoprezbiterów w świat, do posługi duszpasterskiej na parafiach przypomina, że kapłani są posyłani przez Chrystusa:

Zawsze jesteśmy wdzięczni posyłając nowych neoprezbiterów za ich łaskę powołania. Dlatego, że dzisiejsze posłanie jest zwieńczeniem tego, co było rozpoznawaniem ich powołania jako daru nie tylko dla siebie ale także dla drugich. To posłanie, które jest dzisiaj udziałem tych czterech neoprezbiterów jest właśnie spełnieniem nakazu Chrystusowego: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Chrystus do tego nakazu misyjnego dał bardzo ważną obietnicę, że „Ja jestem z wami, przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. I to jest kolejne przypomnienie, że to my jesteśmy posłani przez Niego, a nie to, że my na własną jakąś miarę mamy zmieniać ten świat.

Jednym z tych, którzy po raz pierwszy zostali posłani jest ks. Paweł Caban, jeszcze neoprezbiter, a od 1 lipca wikariusz w parafii św. Marcina w Kłobucku:

Pierwsza parafia, mówi się zawsze, że to jest taka „pierwsza miłość”. Pierwsza parafia gdzie się idzie jako wikariusz, pierwsza posługa, więc ja się cieszę. Już poznałem ks. Proboszcza, mam nadzieję, że to będzie piękna i udana współpraca. Czekam na spotkanie z ludźmi z tej parafii, do której idę. Jest i radość i oczekiwanie i nadzieja, że będziemy razem z miejscową wspólnotą szli ku Chrystusowi, szli ku Panu Bogu, w szczęściu, w radości z tego, że On jest z nami.

Podczas homilii abp Wacław Depo zwrócił kapłanom uwagę na fakt, że ich życie nie jest już prywatne oraz że wszystko co mówią i robią, nawet w prywatności, może nieść publiczne następstwa:

Dar wiary, jak również dar naszej posługi nie jest sprawą prywatną. Nasze wybory, opinie, decyzje nie wpadają w pustkę, ale zataczają szerokie kręgi osób, z którymi żyjemy na co dzień, aż po nieprzewidywalne skutki, znane tylko Bogu. Mogą nieść błogosławieństwo, nie tylko dla nas samych ale i dla drugich. Ale mogą się zderzyć ze stanem naszego sumienia i osądzania innych, jak zaznaczy Chrystus w Ewangelii św. Mateusza.

Metropolita Częstochowski w dalszej części homilii przywołał naukę Jana Pawła II, w której Papież Polak przestrzegał przed osądzaniem i obmową podkreślając, że nawet mówieniem prawdy o kimś można wyrządzić krzywdę. Homilia abp. Wacława Depo jest dostępna do odsłuchania tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/Homilia-3.mp3]

RG

Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Skip to content