„Eucharystia jako tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa” to temat 30. Sesji Formacyjnej dla Kapłanów na Jasnej Górze. W czterodniowym spotkaniu, organizowanym przez Komisję ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, udział biorą przede wszystkim diecezjalni i dekanalni ojcowie duchowni, rekolekcjoniści, księża głoszący konferencje dla kapłanów oraz spowiedników kapłanów i osób konsekrowanych.

Metropolita warmińsko-mazurski abp Józef Górzyński z Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, który uczestniczył w Eucharystii rozpoczynającej trzeci dzień Sesji Formacyjnej zaznacza, że czas rekolekcji stanowi dla kapłanów niezwykłą wartość umocnienia w wierze:

– Te rekolekcje mają swoją charakterystyczną cechę. Prowadzone są pod kątem rozważań, które nadaje nam rok duszpasterski. Wiemy, że każdy z nich ma jakąś myśl prowadzącą. Teraz jest to Eucharystia rozumiana jako posłanie do świata.

Mszy św. sprawowanej 25 stycznia w Kaplicy Maki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha. Jak podkreślił w czasie homilii – Sesja Formacyjna przypominać ma uczestnikom istotę sakramentu kapłaństwa:

– Przybywamy na Jasną Górę, aby rozpalić w sobie na nowo charyzmat święceń. Kapłan jest obdarzony przez Boga darem działania mocą, która nie jest właściwa człowiekowi.

Rekolekcje kapłańskie w ramach Sesji Formacyjnej głosi kapłanom ks. Robert Skrzypczak, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, autor kilkunastu książek, tłumacz, publicysta:

– Na rekolekcjach spotykają się kapłani, którzy pełnią w Kościele określone funkcje. Wypełniają ważne zadania, które wymagają przede wszystkim wiele modlitwy i pokory. Rekolekcje służą temu, aby wzajemnie dodawali sobie odwagi.

Jednym z uczestników 30. Sesji Formacyjnej jest ks. Grzegorz Dobrzyniecki z diecezji płockiej:

– Rekolekcje to najlepszy czas, jaki przezywam w kapłaństwie. To czas poznawania naszej codzienności w kontekście tego, co Pan Bóg do nas mówi.

Sesja Formacyjna trwać będzie na Jasnej Górze do 27 stycznia.

ABK

Skip to content