Jedź na misje z Domami Serca

„Idźcie i głoście” to hasło trwającego roku duszpasterskiego. Nie brakuje wśród nas tych, którzy chcą głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu na krańcach świata. To misjonarze i misjonarki. Dla tych, którzy chcieliby tak jak oni jechać w najdalsze zakątki globu, aby mówić o Jezusie, Domy Serca organizują spotkanie informacyjne, na które zaprasza Sabina Kuk – misjonarka z Częstochowy, która spędziła 14 miesięcy na Filipinach.

– W sobotę, 27 maja, w Duszpasterstwie Akademickim chcemy spotkać się z tymi, którzy zastanawiają się nad taką formą ewangelizacji. Przygotowanie do wyjazdu nie trwa długo, nie trzeba mieć też szczególnego doświadczenia. Podczas spotkania o godz. 16 opowiemy też o specyfice pracy na misjach – tłumaczy Sabina Kuk.

W 2000 roku, Domy Serca zostały oficjalnie zatwierdzone przez Kościół Rzymskokatolicki jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych i wspierane są przez Papieską Radę ds. Świeckich w Rzymie. Nowe Domy powstają za zgodą, bądź na zaproszenie biskupów diecezji. W 2005 roku Domy Serca otrzymały specjalny status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ za pracę na rzecz promowania godności ludzkiej. Domy Serca otworzyły swe placówki w Genewie i podejmują działania na rzecz obrony praw człowieka.