Kard. Müller: Przetrwanie jest tylko u Boga – Zakończenie Triduum dla kapłanów

W czwartek, 25 maja zakończyło się Triduum kapłańskie, trwające od wtorku. Nauki dla kapłanów wygłosił oraz Eucharystię sprawował ks. kard. prof. dr hab. Gerhard Müller – były prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz były przewodniczący Papieskiej Komisji ,,Ecclesia Dei“.

Niemiecki duchowny podsumował tegoroczne Triduum zaznaczając, że to Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, Prawdą, którą musimy nieustannie rozważać, by móc za Nim wciąż podążać:

– Najważniejszą podstawą jest Jezus Chrystus i nic innego nie odkryjemy. Tajemnica Boża jest ogromna i nie potrafimy jej zgłębić naszym rozumem, ponieważ jest on ograniczony. Dlatego próbujemy co jakiś czas, żeby poszczególne aspekty naszej wiary, tej relacji z Jezusem przywołać do naszej świadomości. Oczywiście Pan Bóg wyraża wszystko w jednym słowie – Jezus Chrystus. Jednak my jako ludzie ułomni potrzebujemy ćwiczeń duchowych, by wciąż przybliżać się do Chrystusa, naszego Zbawiciela.

W swojej homilii kard. Müller zwrócił uwagę na to, że jednym z najważniejszych zadań podczas naszej ziemskiej wędrówki jest głoszenie Ewangelii poprzez pokolenia, aż do spełnienia słów ostatniej modlitwy Jezusa przed męką: ,,Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”:

– Odwieczny Syn Boży jest w swej naturze realną obecnością trójjedynego Boga pośród nas ludzi. On powiedział: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. On jest Drogą do Ojca. W swojej osobie jest Prawdą Objawioną. Jego uczniowie idą za Nim drogą ziemskiego życia i, dzięki darowi wytrwałości, nie opuszczają Go podczas ostatniego przybycia do Domu Ojca. Mówiąc w sposób wolny, charyzmatyczny – jako członkowie Jego Drzewa, budujemy Drzewa Chrystusa, aż skończymy wszyscy razem w jedności wiary i pewnego poznania Syna Bożego.

Teolog zaznaczył również, że duchowni powinni działać w imię Jezusa, by ludzie mogli dostąpić zbawienia:

– Jezus powołał ludzi, aby byli Jego apostołami. By mogli głosić Królestwo Boże i przekazywać Jego łaskę. Kapłani, biskupi i diakoni kontynuują tę misję, zgodnie ze swoim stopniem święceń. Kapłan uświęca, naucza i prowadzi lud Boży w imię Chrystusa.

– Janowi Pawłowi II zawdzięczamy, że na progu 2000 r. dał nam list, skierowany do kapłanów, mówiąc w nim, że pierwszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, na drugim miejscu – szafarz sakramentów, na trzecim natomiast budowniczy wspólnoty Kościoła. – przypomniał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i wywnioskował – Wydaje mi się, że te wszystkie elementy tutaj się spełniały i spełniają, poprzez nasze spotkania formacyjne pod przewodnictwem ks. kardynała. Eucharystia wieńczy te wszystkie dni skupienia. Staje się to już tradycją, że przyzywamy Ducha Świętego dla naszej posługi, oznacza, że nie sposób inaczej.

„Realna i fizyczna (cielesna) obecność Boga” – to temat tegorocznego Triduum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które odbywało się w budynku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Dwa pierwsze dni Triduum skupiały się na konferencjach, trzeci – na Eucharystii.

LN

Galeria: Radio Fiat

Ostatni dzień Triduum dla kapłanów

Skip to content