Kompozycje ks. Marka Cisowskiego w amerykańskim wydaniu

W ostatnich miesiącach chór Rocky Mountain Chamber Choir ze Stanów Zjednoczonych nagrał wykonania ośmiu kompozycji a cappella ks. Marka Cisowskiego – kapłana archidiecezji częstochowskiej, specjalisty w dziedzinie muzyki kościelnej i dyrygenta chóru seminaryjnego, a także autora tomów poetyckich. Utwory dotąd nie zostały wydane na płycie CD, ale są dostępne do odsłuchania w sieci internetowej.
Wśród ośmiu utworów wziętych na tapetę przez renomowany amerykański chór znalazły się: Ave Maris Stella, Nemo habet hac dilectionem (J 15, 13), Laudate Dominum, Adorate Deum omnes Angeli, Ecce quam bonum oraz Ave Maria.
Pierwszy z nich, radosne Ave Maris Stella, przez swoje delikatne brzmieniowo frazy wyraża liryczną, lecz jednocześnie bardzo pogodną refleksję o Matce Bożej. W hymnie zostaje Ona nazwana Gwiazdą Morza, w nawiązaniu do fragmentu Pierwszej Księgi Królewskiej. Pod względem technicznym utwór ten to cztero- i pięciogłosowy motet o nieskomplikowanej fakturze.
Nemo habet hac dilectionem to motet wielogłosowy (od sześciu do ośmiu głosów), oddający tekst Ewangelii: „Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za przyjaciół swoich” (J 15, 13). W podniosły nastrój kompozycji wprowadza dysonansowy wstęp, który przechodzi w łagodniejsze motywy – podkreślające tekst łaciński – aż ku finalnemu uspokojeniu. W swoim uroczystym, majestatycznym charakterze utwór odznacza się podziałami na fragmenty, w których występują tylko głosy męskie lub tylko żeńskie. Jak sugeruje autor kompozycji, mogłaby ona być wykorzystywana w trakcie koncertów poświęconych bohaterom obecnej wojny na Ukrainie, którzy oddają życie za swoich bliźnich w obronie zaatakowanych niesprawiedliwie rodaków.
Najbardziej skomplikowanym wykonawczo utworem spośród wymienionych jest Laudate Dominum, skomponowany do słów psalmu 117 – dziękczynienia wygnańców powracających z niewoli babilońskiej. Pozytywną opinię o kompozycji ks. Cisowskiego wyraził znany norweski kompozytor Mårten Jansson.
W nieco lżejszej estetyce wykonywany jest utwór Adorate Deum omnes Angeli, pięciogłosowy, w którym trzygłosowa partia głosów męskich, utrzymana w wysokiej tenorowej skali, stwarza wrażenie lekkości i wzniosłości brzmieniowej.
Czterogłosowa, najprostsza pod względem technicznym kompozycja Ecce quam bonum to utwór stworzony w starym stylu do tekstu łacińskiego wyrażającego ideę braterstwa wiary. Księdza Cisowskiego autorskie opracowanie Ave Maria na cztery głosy jest z kolei kompozycją napisaną z myślą o przeznaczeniu do wykonywania podczas liturgii.
Wykonywania kompozycji ks. Marka Cisowskiego, absolwenta wychowania muzycznego w Akademii Muzycznej w Krakowie (w zakresie muzyka kościelna), podejmują się chóry zarówno kościelne, amatorskie, jak i te zawodowe i akademickie. Polskie i nie tylko – czego przykładem jest Rocky Mountain Chamber Choir. Amerykańscy muzycy zresztą zachęcają ks. Marka do kontynuowania pracy kompozytorskiej. My także, czekamy zatem na kolejne utwory.

źródło: www.m.czestochowa.niedziela.pl

 

Skip to content