Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich odbyła się na Jasnej Górze w dniach 3-4 marca. Także w jej programie były punkty dotyczące sytuacji w Ukrainie, tego, jak te placówki mogą włączyć się w pomoc.Tematem spotkania przedstawicieli ok. 500 placówek była „troska o dobre wychowanie młodych, dbanie o ich wzrastanie na wzór Chrystusa”.
Bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich podkreśla, że zwłaszcza szkoły katolickie zobowiązane są do otwartości na potrzeby ogarniętych wojną ludzi.
– Sytuacja wojny, w jakiej dziś się znajdujemy, to moment zjednoczonej modlitwy o pokój, ale też i szukanie form pomocy, zwłaszcza dla matek z dziećmi. Każdy gest otwartości serca jest tutaj ważny – podkreśla bp Mendyk. Zauważa, że w szkołach katolickich zawsze podnoszony jest apel, by młodzież nie tylko więcej i lepiej wiedziała, umiała mądrze żyć, ale by była otwarta na potrzeby i biedę drugiego człowieka. – Tutaj sprawdza się skuteczność formacji w katolickiej szkole – powiedział asystent Rady Szkół Katolickich.
S. Patrycja Garbacka, kierownik Biura Rady Szkół Katolickich podkreśla, że ważnym punktem rozmów w czasie konferencji dyrektorów będzie troska o ukraińskie dzieci, które już obecne są w polskich szkołach. – Chcemy, by nasze szkoły przodowały, chcemy od razu wyjść z inicjatywą, by te dzieci już edukować, uczyć języka. To jest potrzebne nie tylko dla ich kształcenia, ale też po to, by ich głowę zająć czymś innym – powiedziała s. Patrycja.
Bp Marek Mendyk zauważył, że mimo ogólnego kryzysu wzrasta zaufanie, do tych którzy prowadzą szkoły katolickie czyli do Kościoła. W Polsce coraz więcej uczniów kształci się w placówkach katolickich. To ponad 73,5 tysiąca osób. Mamy 488 szkół należących do Rady Szkół Katolickich.
Jednak, jak twierdzi hierarcha, szkolnictwo katolickie w Polsce ciągle jest traktowane „trochę jak piąte koło u wozu”. – Władze samorządowe, ale też rządowe, choć doświadczamy dużo życzliwości, nie rozumieją mechanizmów, którymi kieruje się szkolnictwo katolickie. My nie oczekujemy jakiś przywilejów. Chcemy być traktowani jak wszyscy inni – podkreśla bp Mendyk.
W programie konferencji dyrektorów znalazły się także wykłady dotyczące wyzwań kulturowych i społecznych Kościoła i edukacji katolickiej. Wygłosili je ks. prof. dr. hab. Piotr Mazurkiewicz i prof. dr hab. Michał Gierycz.
– Chcemy spojrzeć bardzo realnie, przez pryzmat naukowców, którzy badają te zjawiska, na wyzwania kulturowe i społeczne, które nabierają szczególnych barw przez wydarzenia w ostatnich dniach – powiedziała s. Garbacka.
Rada Szkół Katolickich zrzesza szkoły prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne.
Według najnowszych statystyk, z września 2021 r., najwięcej szkół katolickich jest na terenie arch. krakowskiej (49), częstochowskiej (32) i warszawskiej (32). Najwięcej uczniów kształci się w arch. krakowskiej, to prawie 9,4 tys. osób i arch. warszawskiej, to ponad 5,7 tys.

źródło: @JasnaGóraNews

Skip to content