Maj miesiącem Pierwszej Komunii Świętej

Maj wiąże się z sakramentem przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej przez dzieci klas III szkół podstawowych. Podczas tej ważnej chwili młodzi wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba.

Pierwsza Komunia Święta wiąże się z pełnym uczestnictwem w Kościele i daje możliwość m.in. przyjmowania sakramentów w dalszych etapach swojego życia. Jak mówił ks. dr Andrzej Kuliberda, jest to gest dotykający całej istoty życia chrześcijańskiego.

– Aby powiedzieć, jak ważna jest Pierwsza Komunia Święta w życiu człowieka oraz jak ważne jest regularne przystępowanie do Komunii Świętej w późniejszym czasie, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest Msza św. To źródło wszystkich sakramentów, począwszy od Chrztu Świętego. Cała moc tego chrztu wypływa od Najświętszego Sakramentu. Papież Jan Paweł II mówił, że nigdy nie możemy zapomnieć, że najistotniejszym wymiarem Eucharystii jest wymiar ofiary. Masz św. uobecnia nam to, co się stało na krzyżu na kalwarii – powiedział duchowny.

Corocznie w każdej parafii archidiecezji częstochowskiej uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej wiąże się z przygotowaniami do tej ważnej chwili. Tak jest np. parafii św. Zygmunta.

– Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii to nie tylko bezpośrednie próby dla dzieci przed samą uroczystością, ale także spotkania formacyjne dla rodziców. Na katechezie dzieci cały czas przygotowują się do pojmowania znaczenia tej niezwykłej uroczystości, bo to nie tyle perfekcja techniczna, ile fakt, czy dzieci rozumieją, w czym uczestniczą – mówił ks. Jacek Marciniec, proboszcz parafii.

Chociaż Pierwsza Komunia Święta powinna mieć wymiar stricte duchowy, towarzyszą jej spotkania rodzinne, podczas których młodzi zwyczajowo otrzymują prezenty. W Polsce aż 42% dzieci dostaje na komunię smartfony lub tablety, co zdaniem ekspertów jest najgorszym z możliwych prezentów wręczanych z tej okazji.

– Najważniejsza porada: nie dawać dzieciom smartfonów, ponieważ jest to porównywalne do podania narkotyku dostępnego na kliknięcie w każdej chwili w kieszeni. Badania mówią, że do 13. roku życia nasze mózgi nie są zdolne poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez smartfony, szczególnie z dostępnością natychmiastowego korzystania z elektroniki – przekonywała Bogna Białecka, psycholog z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Najlepszym pomysłem na komunijny prezent są sprawdzone pamiątki, takie jak medaliki i krzyżyki na łańcuszku oraz Biblie lub Dzieje Apostolskie w wydaniach dla dzieci. Niezmienną popularnością cieszą się też tradycyjne rowery oraz zegarki.

BNO

Skip to content