Nieśmiertelność obliczem Chrystusa – Suma Wielkanocna na Jasnej Górze

Źródło fot.: BPJG

– Tylko zmartwychwstanie Jezusa nadaje sens biologicznej egzystencji człowieka. To, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne – przyodzieje się w nieśmiertelność – mówił bp Antoni Długosz podczas Sumy Wielkanocnej na Jasnej Górze.

W homilii bp Długosz przypomniał, że Chrystus, który jako jedyny zmartwychwstał, zmienił bieg historii ludzkości. Dodał ponadto, że prawda o tym jest rdzeniem naszej wiary.

– […] Pan Jezus naprawdę zmartwychwstał i pokonał śmierć. Chrystus jako jedyny powstał z grobu i zmienił bieg historii. Pięć razy za swojego życia przepowiadał, że umrze, a trzeciego dnia powstanie z martwych i ukaże się swoim uczniom. Słowa to wypełnił co do Joty […] – powiedział duchowny.

Bp Antoni Długosz dodał w homilii, że zarówno nauczanie Jezusa, jak i Jego męka, śmierć a przede wszystkim zmartwychwstanie, dały początek chrześcijaństwu:

– […] Zmartwychwstanie Pana Jezusa pozostawiło nam trzy ślady: pusty grób, ukazywanie się uczniom i ich radykalną zmianę. Gdyby nie było zmartwychwstania, jaki sens miałoby nasze życie? Bez perspektywy wieczności bylibyśmy organicznym bytem. Zmartwychwstanie Jezusa nadaje cały sens naszej biologicznej egzystencji. To, co zniszczalne, przeodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne – przeodzieje się w nieśmiertelność […] – głosił do zgromadzonych bp Antonii Długosz.

Mszę św. koncelebrowali: przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, kustosz Sanktuarium o. Waldemar Pastusiak, sekretarz generalny Zakonu Paulinów o. Bartłomiej Maziarka oraz ojcowie jasnogórskiego konwentu. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo i śpiew „Regina coeli laetare”.

BNO

 

Homilia bp. Antoniego Długosza:

Skip to content